17 add-on funkcionalit pro SAP EWM a řízení skladových procesů

17 add-on funkcionalit pro SAP EWM a řízení skladových procesů

Společnosti s velkými sklady využívají při modernizaci provozu pokročilé řešení SAP Extended Warehouse Management (EWM). Mibcon nabízí 17 doplňků pro rozšíření jeho funkcionalit.

Když SAP EWM nestačí

V praxi se ukazuje, že reálný život konkrétního skladu může přinášet výzvy, na které standardní SAP EWM neumí jednoduše reagovat. Že je potřeba některé standardní kroky složitě přeskakovat nebo že standardní systém svými funkcionalitami nepokrývá některé zákaznické požadavky. 

Vzniká tak prostor pro specifická řešení na míru zákaznickým požadavkům. Protože se takovým požadavkům věnujeme již přes 20 let, víme, které z nich se opakují prakticky na každém projektu.

Doplňková řešení pro řízení skladových procesů

Pro situace a úkoly, které SAP EWM nepokrývá, připravujeme v Mibconu add-on řešení, která se postupnými implementacemi zdokonalují a přinášejí našim zákazníkům velkou přidanou hodnotu, ověřenou mnohaletou zkušeností.

Rádi bychom vám ve stručnosti představili některá z těchto řešení. Vybrali jsme 17 speciálních doplňků, o nichž víme, že pomáhají našim zákazníkům zvyšovat efektivitu a přispívají k úspěšnosti našich projektů. Implementujeme totiž ověřená řešení na bázi systému EWM, nikoli pouze EWM systém samotný.

Přehled add-on řešení pro SAP EWM

Oblast

Název řešení

Stručný popis

Řízení práce

 

 

Přidělování práce na čtečce

Automatické přidělování práce napříč frontami pomocí mib:EWM logiky, s optimalizací plnění termínů a minimalizací přejezdů s prázdnou

Návrh změny typu zdroje

Automatický návrh změny manipulační techniky pracovníkovi podle priorit skladu

Ergomická práce v monitoru skladu

Rozšíření monitoru skladu pro lepší přehlednost, doplnění informací a funkcí

Inbound

 

 

 

Kontrola kmenových dat

Čtečková aplikace pro kontrolu, aktualizaci a doplňování logistických dat zboží

Příjem skenováním EANů

Příjem obsahu míchaného obalu (palety, krabice), kde je více kusů různých artiklů, které nejsou srovnané po artiklech vedle sebe. Cílem je skenovat obsah obalu postupně tak, jak ho dodavatel zabalil. Není tedy nutné nejprve obal rozbalit a roztřídit jednotlivé artikly k sobě pro spočtení jejich celkového množství.

Mild-deconsolidation

Automatický návrh rozdělení přijímaného množství na uskladnění do vychystávací pozice a do rezervní zásoby pro doplňování

Změna lokací na Kardexu ze čtečky

Možnost změny velikosti skladových míst na polici Kardexu v grafické podobě přímo z mobilního terminálu během skladových pohybů

Outbound

 

 

 

 

Vychystání po jednotlivých kusech

Skenováním EAN každého kusu při pickingu se zároveň přičítá vypickované množství

Fiori balení

Doplňkové funkce ke standardní Fiori aplikaci balení v expedici

Paperless výdej po pickingu

Potvrzení výdeje materiálu po pickingu je potvrzené jednoduchým načtením NFC zaměstnanecké karty přímo na mobilním terminálu skladníka

Okamžitý výdej a zaúčtování čtečkou

Výdej do spotřeby, okamžitý výdej ze skladu a podobné operace zpracovávané kompletně na mobilním terminálu skladníka

Storno výdeje

Zjednodušený proces storna výdeje a zpětné uskladnění přímo na mobilním terminálu skladníka

Interní

Společná EWM zásoba pro více závodů

V jednom skladovém místě je možné skladovat zásobu jednoho artiklu pro více různých závodů, skladů, obecně vlastníků, aniž by musela být fyzicky rozlišená

Labor Management

Reporting

 

 

Graf výkonů pracovníků

Na velké obrazovce ve skladu neustále aktualizovaný přehled výkonů skladníků a jejich porovnání 

Kokpit skladu

Na základě zkušeností sestavený základní kokpit s přehledem důležitých skladových procesů

Custom Fiori KPI

Rozšířené CDS View oproti standardu EWM, vzorové KPI grafy nad nimi

Custom Fiori Overview Page

Do volně upravitelného dashboardu v prostředí Fiori sestavené nejdůležitější grafy pro vyhodnocení procesů skladu

Detailní popis

Oblast

Název řešení

Detailní popis

Řízení práce

 

 

Přidělování práce na čtečce

Tento add-on řeší plně automatické přidělování práce napříč frontami pomocí mib:EWM logiky, se zohledněním nejbližší skladové zakázky k pracovníkovi.

Business case:

Je potřeba dynamicky zohlednit všechna relevantní kritéria a přidělit skladníkovi ke zpracování optimální skladovou zakázku

Standard EWM nabízí prioritizaci pouze v rámci jedné fronty a to zejména podle plánovaného termínu dokončení skladové zakázky. Nabízí možnost přepínání mezi frontami poněkud omezenou logikou tzv. interleavingu, kdy k přepínání na jinou frontu dochází v pevně stanoveném pořadí front.

MIB:řešení:

Naproti tomu se v našem řešení snažíme: 

  • nenutit pracovníka vybrat si konkrétní frontu ručně
  • sestavit kompletní seznam skladových zakázek pro daného uživatele napříč všemi frontami
  • zohlednit přitom vlastnosti jeho použité manipulační techniky
  • prioritizovat v tomto seznamu pomocí komplexu kritérií:

      > Deadline nejpozdějšího začátku zpracování zakázky: zpracovat to, co spěchá nejvíce

      > Čas přejezdu k počáteční lokaci zakázky: zpracovat zakázku, která je ke mně nejblíže

      > Priorita fronty: operativně editovatelná v monitoru

      > Priorita skladové zakázky: operativně editovatelná v monitoru

      > Priorita dokončení zakázky: zajišťuje hladký průběh operací navazujících operací (např. na balení nečekáme dlouho na poslední artikl)

      > Počet čekajících pickerů: uspíšit doplnění vychystávacích lokací, aby picking mohl nepřerušeně probíhat

      > Zaplnění kapacity zdrojové a cílové oblasti: zabránit přeplnění oblasti určitým limitním počtem manipulačních jednotek nebo pracovníky

     > + libovolná další zákaznická kritéria…

K prioritizaci dochází před každým přidělením další zakázky pracovníkovi, tedy neustále, dynamicky. Dokážeme tak nejpružněji reagovat na skutečné trvání určité práce oproti plánu, změny priorit, skutečnou polohu skladníka ve skladu. 

 

Návrh změny typu zdroje

Automatický návrh změny manipulační techniky pracovníkovi podle priorit skladu

Ergomická práce v monitoru skladu

Rozšíření monitoru skladu pro lepší přehlednost, doplnění informací a funkcí

Inbound

 

 

 

Kontrola kmenových dat

Čtečková aplikace pro kontrolu, aktualizaci a doplňování logistických dat zboží

Příjem skenováním EANů

Příjem obsahu míchaného obalu (palety, krabice), kde je více kusů různých artiklů, které nejsou srovnané po artiklech vedle sebe. Cílem je skenovat obsah obalu postupně tak, jak ho dodavatel zabalil. Není tedy nutné nejprve obal rozbalit a roztřídit jednotlivé artikly k sobě pro spočtení jejich celkového množství.

Mild-deconsolidation

Automatický návrh rozdělení přijímaného množství na uskladnění do vychystávací pozice a do rezervní zásoby pro doplňování

Změna lokací na Kardexu ze čtečky

Možnost změny velikosti skladových míst na polici Kardexu v grafické podobě přímo z mobilního terminálu během skladových pohybů

Outbound

 

 

 

 

Vychystání po jednotlivých kusech

Skenováním EAN každého kusu při pickingu se zároveň přičítá vypickované množství

Fiori balení

Doplňkové funkce ke standardní Fiori aplikaci balení v expedici

Paperless výdej po pickingu

Potvrzení výdeje materiálu po pickingu je potvrzené jednoduchým načtením NFC zaměstnanecké karty přímo na mobilním terminálu skladníka

Okamžitý výdej a zaúčtování čtečkou

Výdej do spotřeby, okamžitý výdej ze skladu a podobné operace zpracovávané kompletně na mobilním terminálu skladníka

Storno výdeje

Zjednodušený proces storna výdeje a zpětné uskladnění přímo na mobilním terminálu skladníka

Interní

Společná EWM zásoba pro více závodů

V jednom skladovém místě je možné skladovat zásobu jednoho artiklu pro více různých závodů, skladů, obecně vlastníků, aniž by musela být fyzicky rozlišená

Labor Management

Reporting

 

 

Graf výkonů pracovníků

Na velké obrazovce ve skladu neustále aktualizovaný přehled výkonů skladníků a jejich porovnání 

Kokpit skladu

Na základě zkušeností sestavený základní kokpit s přehledem důležitých skladových procesů

Custom Fiori KPI

Rozšířené CDS View oproti standardu EWM, vzorové KPI grafy nad nimi

Custom Fiori Overview Page

Do volně upravitelného dashboardu v prostředí Fiori sestavené nejdůležitější grafy pro vyhodnocení procesů skladu