25 let MIBCONu: Rozhovor s Jaroslavem Páleníkem

25 let MIBCONu: Rozhovor s Jaroslavem Páleníkem

HCM divizi společnosti MIBCON vede od roku 2004 Jarek Páleník. V rozhovoru mimo jiné prozradil, jak u nás začínal.

Jarku, vedeš divizi konzultantů, kteří se věnují personalistice a mzdám. Vzpomeneš si ještě, jak se zakládala? Předpokládám, že jsi byl u toho.

Ano, byl. Možnost nastoupit do MIBCONu mi zkřížila cestu někdy v březnu 2004.  MIBCON byl tehdy firmou rodinného typu a já si vzpomněl na své začátky, kdy jsem v roce 1996 jako absolvent nastupoval do ostravské společnosti INIT. I ta byla zprvu takovou rodinnou firmou. Časem ale prošla několika transformacemi, fúzí se společností PLAUT a poté se společností IDS sheer, takže se toho dost změnilo.

Rozhodl jsem se proto, že to v MIBCONu zkusím. A musím uznat, že to mou životní i profesní dráhu velmi obohatilo. Ukázalo se, že se tento business dá dělat i jinak, než jak jsem byl zvyklý.  Že lze fungovat podle motta Working together. Dnes jsem za to velmi rád a vážím si, že mohu být součástí takového „živého organismu“, jakým je MIBCON.

No a protože jsem v přechozích firmách zastával funkci divizního HCM, přišla se mnou do MIBCONu i kolegyně Pavla Čížková, která má stejnou profesní historii jako já. Navíc je také z Ostravy, dokonce bydlí kousek ode mne.

Vím, že jsi z Ostravy. Jak ses vlastně v pražském MIBCONu tehdy před 20 lety ocitl?

Od roku 1996, tedy hned po studiu na Vysoké škole báňské Ostrava, jsem působil jako konzultant HCM, a to jak v Česku, tak v Polsku. No a firmy, ve kterých jsem pracoval, tedy PLAUT a IDS sheer, měly pobočky v Praze. Ne že by to bylo tak důležité – v té době se jezdilo hodně k zákazníkům, pracovalo se výhradně onsite u nich. V našich vlastních kancelářích jsme bývali málo. Bylo tedy tak nějak jedno, jestli má zaměstnavatel sídlo v Praze, nebo v Ostravě. V tom byla práce konzultanta odlišná od toho, jak vypadá dnes, v době virtuálních schůzek a vzdálených přístupů.

S týmem pomáháte s HR procesy velkým zákazníkům, jako je například Sazka, ČSOB, OBI a další. Jaké mají dnešní podniky potřeby a požadavky? Liší se nějak od předcovidového období?

Do značné míry ano. Po covidové době se vše převádí na maximální možnou míru automatizace. Mnoho HR procesů se digitalizuje. Roste zájem o optimalizaci „personálních procesů“, tedy o řešení a aplikace, které část personálních úloh převádějí do roviny zaměstnanecké samoobsluhy. Tím odlehčují agendě mzdových účetních a personalistek. K takovým řešením patří například naše daňovka, žádanky o dovolenou, různé digitalizované formuláře a podobně.

Jaké podle tebe budou potřeby firemních zákazníků v příštích 5 letech? Ponesou se na vlně všudypřítomné digitalizace? Nebo vnímáš jiný trend?

Určitě ano. Digitalizace je jedním ze směrů, kudy se procesy budou v budoucnu ubírat. Tím dalším je využívání cloudových řešení, jako je například SAP SuccessFactors, tedy transformace z in-house řešení na řešení provozovaná jako SaaS.

Všiml jsem si, že poskytujete podporu podnikům v Moravskoslezském kraji. Uplatňuješ v práci ještě polštinu? Vím, že polsky umíš výborně.

Ano a ne jen v Moravskoslezké resp celé CZ např Mokrá, Slaný, Praha, České Budějovice, Pardubice, Mladá Boleslav, Plzeň … Ano Polštinu jsem uplatnil hlavně při rolloutech CZ zákazníků do PL, nebo při setkáních na SAPForech, kde se pořád objevují lidé ze SAPu CE původem z PL a v neposlední řadě v komunikace s některými bývalými kolegy z PLAUT PL se kterými jsem pořád v kontaktu.

MIBCON se v posledních letech značně rozrostl. Nabírá i tvoje divize, nebo zvládáte?

Ano rovněž pracuji na posílení týmu, což je obrovská výzva, neboť je velmi specifická profese vyžadují soulad jak  odbornosti Mzdové / Personální na straně jedné a technické – znalost procesů systému na straně druhé. Posilujeme rovněž tým Successfactors neboť zde je budoucnost a správný směr pro všechny zákazníky v oblasti Talent Managementu tzn Onboarding, Recruit, Perf. A Goals, Compensation a LMS.

HCM práce zvláště v oblasti mezd vzhledem k četnosti legislativních změn je pořád dostatek a když k tomu připočteme rovněž rozvoj zákazníků o MIBCON produkty jako MIB:Travel, MIB: Daňovku tak je práce stále dostatek.

Co bys popřál svému týmu do příští „pětiletky“?

Abychom měli z naší práce v HCM pořád radost. A abychom měli zákazníky, kteří si této práce váží a dovedou ji ocenit jak po stránce profesní, tak lidské. Aby nám všem bylo spolu moc fajn a těšili jsme se na další výzvy v oblasti HCM. Ať už na ty technologické, spojené s digitalizací, nebo na ty související se neustálými změnami v legislativě 😊 

A MIBCONu?

Aby si tento „živý organismus“ MIBCON zachoval co nejvíce zdraví a byl s námi a my s ním co nejdéle. A až my stávající půjdeme na zasloužený odpočinek, aby štafetu převzali naši mladší následovníci a se stejným elánem pokračovali v našem započatém díle, které je nekonečné… 😊

Děkuju za krásná přání i za milý rozhovor.