Aplikace Enhanced AR/AP Netting pro SAP S/4HANA

Aplikace Enhanced AR/AP Netting pro SAP S/4HANA

Objevte novou aplikaci pro snazší správu zápočtů.

Optimalizujte proces zaúčtování závazků a pohledávek pomocí automatizace

Aplikace Enhanced AR/AP Netting je naše nové inovativní řešení postavené na platformě SAP Business Technology Platform. Tento cross-industry nástroj pomáhá zefektivnit proces zaúčtování závazků a pohledávek a zlepšit správu cash flow. Zároveň přispívá ke snižování rizik spojených se správou závazků a pohledávek.

S aplikací Enhanced AR/AP Netting můžete v reálném čase nejen načítat doklady o zápočtech ze systému SAP, ale navíc i zobrazovat detaily o započtených pohledávkách a závazcích u jednotlivých dokladů a následně kontrolovat správnost provedení zápočtů. Navíc vám umožňuje automaticky připravit elektronický výkaz o zápočtech v podobě digitálně podepsaného PDF souboru.

Image title

  

Enhanced AR/AP Netting nabízí funkci hromadného zpracování a podporu pro více jazyků (včetně angličtiny a češtiny). Umožňuje optimalizovat proces správy zápočtů, díky automatizaci šetří čas a přispívá k zefektivnění komunikace s obchodními partnery. 

Aplikace Enhanced AR/AP Netting App je uživatelům dostupná prostřednictvím SAP Fiori Launchpadu, který zajišťuje snadný přístup a používání aplikace. Umožňuje přizpůsobit předkonfigurovanou strukturu PDF dokladu podle požadavků zákazníka.

Aplikaci najdete mezi našimi řešeními na SAP Store.

Image title

 

Chcete-li probrat podrobnosti této aplikace, neváhejte nás kontaktovat.

 Enhanced AR AP Netting App product sheet final pdf CZ.pdf