Česká pojišťovna

Česká pojišťovna

„Společnost Mibcon společně s námi provedla migraci systému SAP na novou hlavní knihu.“

„Základním důvodem byla potřeba společnosti rozšířit primární data o důležité atributy pro následný konsolidovaný reporting za celou skupinu. Po analýze bylo nutné jít cestou nejsložitější varianty migrace. Přesto celý projekt proběhl bez větších problémů a systém byl uveden do provozu v plánovaných termínech a s očekávaným výsledkem. Oceňujeme nasazení a celkový přístup konzultantů Mibconu, kteří společně s našimi uživateli zvažovali různé možné alternativy a hledali optimální řešení.“


Tomáš Vavřík pracuje ve společnosti Česká pojišťovna na pozici manažera kompetenčního centra a má na starosti projekty SAP ERP související s klíčovými procesy společnosti