Efektivní plánování kapacit ve výrobních procesech s podporou systému SAP S/4HANA Cloud Public Edition

Efektivní plánování kapacit ve výrobních procesech s podporou systému SAP S/4HANA Cloud Public Edition

SAP S/4HANA Cloud Public Edition poskytuje robustní nástroje pro efektivní plánování kapacit ve výrobních procesech, které zahrnují jak diskrétní, tak procesní výrobu. Jaké jsou jeho hlavní přínosy a funkce v této oblasti?

Plánování Kapacit


1. Integrované plánování kapacit:

SAP S/4HANA Cloud Public Edition umožňuje integraci kapacitního plánování do celého výrobního procesu. Při vytváření plánovaných nebo výrobních zakázek se generují kapacitní požadavky, které lze následně vyhodnocovat a optimalizovat. Tím se zajistí efektivní využití dostupných zdrojů, ať už jde o stroje, pracovníky nebo další kapacity.


2. Nástroje pro hodnocení a vyrovnávání kapacit:

  • Manage Work Center Capacity: Tato aplikace poskytuje uživatelsky přívětivé rozhraní, ve kterém lze jasně a přehledně zobrazit zatížení kapacit jednotlivých pracovišť a snadno je přizpůsobit individuálním požadavkům.

  • Capacity Scheduling Board: Tento nástroj umožňuje analyzovat harmonogram operací a provádět operace přidělování, přeplánování nebo odstraňování jednotlivých úzkých míst na pracovištích s kritickými kapacitami.

  • Capacity Scheduling Table: Tento nástroj poskytuje jednoduché rozhraní pro vyrovnávání kapacit plánovaných, výrobních a procesních zakázek. Umožňuje přidělovat a odstraňovat operace úzkých míst zakázek transparentně a snadno.


Hlavní data pro plánování kapacit


3. Správa hlavních dat pracovišť

Hlavní data pracovišť hrají klíčovou roli v kapacitním plánování. V pracovištích jsou definovány dostupné kapacity a vzorce pro výpočet kapacitních požadavků operací. Pracoviště jsou přiřazena k operacím v technologických postupech. Na základě těchto vzorců se provádí plánování časové náročnosti zakázek a vytváří se kapacitní požadavky pro jejich operace.


4. Plánování a vyhodnocení kapacit

V kapacitním plánování jsou dostupné kapacity pracovišť porovnávány s kapacitními požadavky operací. Při vyrovnávání kapacit se operace naplánované s nekonečnou kapacitou přidělují do časových slotů, kde jsou dostupné požadované zdroje. Tím se zajistí, že operace mohou být provedeny ve stanoveném čase na požadovaném pracovišti.


Závěr

SAP S/4HANA Cloud Public Edition tedy nabízí komplexní sadu nástrojů a funkcí pro efektivní plánování a řízení kapacit, což je klíčové pro optimalizaci výrobních procesů a zajištění efektivního využití dostupných zdrojů. Tímto způsobem mohou výrobní podniky lépe plánovat své zdroje, minimalizovat prostoje a zvyšovat celkovou efektivitu výroby.


Mibcon jako váš partner pro úspěšnou implementaci SAP S/4HANA Cloud, Public Edition

Zájemcům o přechod na tento inovativní ERP systém nabízíme bohaté zkušenosti s jeho implementací i znalosti výrobních procesů. Máme za sebou několik projektů úspěšné implementace SAP S/4HANA Cloud, Public Edition, a to včetně nasazení ve výrobním podniku. Rozumíme specifickým potřebám výrobních podniků a jsme připraveni vám pomoci s každým krokem implementace, od úvodní analýzy po plné nasazení a školení vašeho týmu.

Aktuálně: Webinář pro vás

Zajímá-li vás proces přípravy na přechod do cloudového ERP, připojte se 6. 6. 2024 k webináři s našimi experty. Nese název „Je inovativní cloudový ERP pro vás?“ a dá vám odpovědi na všechny otázky, které vás ve spojení s tímto tématem napadnou.