Klíček

Klíček

Před několika lety jsme otevřeli uvnitř firmy diskusi o tom, jak by mohl Mibcon pomáhat. Uvědomovali jsme si, že mnoho lidí to má v životě těžší než my. A hledali jsme cestu, jak nezůstat jen u slov.

Konečná volba padla na Nadační fond Klíček, který se dlouhodobě snaží odlehčit péči rodinám, jež mají vážně nemocné dítě.

Klíček se snaží změnit k lepšímu věci, které se změnit dají. Usiluje o návrat přirozených a obyčejných věcí do života vážně nemocných a umírajících dětí. Podporuje i jejich rodiče – třeba tím, že prosazuje, aby mohli se svým dítětem pobývat v nemocnici a mít k němu kdykoli přístup, nebo tím, že jim nabízí možnost pobýt s dětmi v dětském hospicu v Malejovicích v malebné krajině Posázaví. Klíček otevírá diskusi o otázkách nemoci, umírání a smrti a odstraňuje bariéry mezi světem „zdravých“ a světem „nemocných“.

Od března 2009 přispěli mibcoňáci Nadačnímu fondu Klíček více než 4,5 milióny Kč. Princip pomoci je jednoduchý: každý má možnost se rozhodnout věnovat Klíčku jeden odpracovaný den, který je vyjádřen určitou finanční částkou. Firma potom dorovná tuto částku stejným dílem.

Někteří z nás i přiložili doslova ruku k dílu, například při budování dětského hospicu.

Je pro nás důležité vědět, jak a komu konkrétně pomáháme. Vážíme si práce zaměstnanců Klíčku a udržujeme s nimi přátelské kontakty.

V roce 2012 jsme za podporu Klíčku získali prestižní cenu nadace VIA BONA, kterou nadace uděluje za firemní a individuální filantropii ve spolupráci s Kellner Family Foundation a Velvyslanectvím USA.

O osudech nemocných dětí, jejich rodin a důležité roli Klíčku při usnadňování těžkých lidských cest napsal novinář Petr Třešňák článek V pravém rohu nebe, který v dubnu 2015 získal novinářskou cenu veřejnosti.

Režisér Tomáš Škrdlant zmiňuje Klíček ve svém dokumentu „Životy dětí", který zařadila do svého vysílání Česká televize. Zástupci Klíčku, Jiří a Markéta Královcovi, byli též hosty živě vysílaného pořadu paní Jany Klusákové „Nad věcí". Tématický článek o našem spojení s Klíčkem vyšel v Hospodářských novinách v roce 2014.

Mohlo by vás zajímat