Mib:EKO-KOM pro systémy SAP: Nyní s referencemi

Mib:EKO-KOM pro systémy SAP: Nyní s referencemi

Tvoříte výkazy obalů pro EKO-KOM ve velkém? Objevte mib:EKO-KOM!


Co je mib:EKO-KOM

Mib:EKO-KOM je SW nástroj pro správu a výstup dat o druzích a množství obalů evidovaných v SAP ERP. 

Umožňuje:

 • hladké vytěžení informací z ERP,
 • přehledné sestavení dat do požadované struktury a
 • pohotové generování výstupů ve formě výkazů pro EKO-KOM. 

Využívá data obalových materiálů založená v SAP a statistiky o prodejích hotových výrobků a obchodního zboží a kombinuje je. Usnadňuje tak reporting společnostem, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo do oběhu, a jsou proto povinny vést jejich evidenci a poskytovat údaje o jejich množství formou kvartálních výkazů společnosti EKO-KOM.


Je mib:EKO-KOM pro vás?

Uvádíte obaly na trh či do oběhu? Pak jistě víte, že zákon č. 477/2001 Sb. o obalech, ve znění pozdějších předpisů, stanovuje práva a povinnosti podnikajících právnických a fyzických osob při uvádění obalů mezi spotřebitele. 

Firmy využívající služeb autorizované obalové společnosti EKO-KOM mají povinnost vést evidenci o obalech a po konci každého čtvrtletí zaslat EKO-KOMu výkaz o množství obalů, které uvedly na trh. Nebo do oběhu. Jste-li jednou z těchto společností, ptejte se na mib:EKO-KOM. Při tvorbě výkazu vám totiž výrazně usnadní práci.


Schéma tvorby výkazu pro EKO-KOM

Image title


Hlavní přínosy mib:EKO-KOM

Mib:EKO-KOM představuje řešení přispívající k optimalizaci povinného obalového reportingu. Lze ho individuálně nastavit a maximálně přizpůsobit potřebám konkrétního zákazníka ­­– jak s ohledem na logistické procesy a systém SAP, tak na používané typy obalů a obalových materiálů.

Mib:EKO-KOM vaší společnosti pomůže:

 • chytře spravovat založená data o obalech,
 • efektivně je využívat,
 • rychle je zpracovat do požadované struktury reportu,
 • systematicky minimalizovat chybovost při generování finálních výkazů.

Mib:EKO-KOM využívá v maximální možné míře standardní nastavení SAP (kmenová data obalových materiálů, klasifikace, kusovníky, prodejní statistika, založení dat pomocí LSMW). Díky tomu je zákaznický vývoj u objednatele omezen na minimum. 

Image title


Automatické přizpůsobení výkazu

Mib:EKO-KOM podporuje automatické přizpůsobení finálního výkazu příslušné klasifikaci a sadám atributů popisujících obalový materiál.


Co v rámci balíčku mib:EKO-KOM získáte

Součástí nabízeného řešení je:

 • Reportovací nástroj mib:EKO-KOM
 • Analýza stávajících obalových materiálů
 • Nastavení potřebných standardů SAP
 • Nástroj pro iniciální nahrání dat z prostředí MS Excel
 • Školení klíčových uživatelů
 • Dokumentace a návodky


Šetřte čas i energii a reportujte efektivně. S mib:EKO-KOM

Výhody nástroje mib:EKO-KOM a automatizace čtvrtletních výkazů již úspěšně využívají první zákazníci. Pomáhá šetřit práci s výkazy například ve společnostech Cerva Group, a. s., Bohemia Sekt, s. r. o. nebo Orkla Foods Česko a Slovensko.

Image title

 Zajímají vás další podrobnosti?

Ozvěte se nám nebo si sjednejte nezávaznou konzultaci. Rádi s vámi probereme detaily řešení.

 mib ekokom 2022.pdf

mib ekokom 2022 EN.pdf


Mohlo by vás zajímat