MIBCON má nového ředitele

MIBCON má nového ředitele

Naše podnikání se dál rozrůstá a tomu přizpůsobujeme organizační strukturu.

Aktivity MIBCONu a jeho dceřiných společností dosahují objemu, kdy je není možné řídit v jedné osobě. Od 1. září 2016 proto oddělujeme funkci předsedy představenstva a generálního ředitele MIBCON a.s.


Strategické a operativní řízení

Honza Holík, který po deset let zastával obě funkce, zůstává v roli předsedy představenstva MIBCONu. Funkci generálního ředitele a s ní spojené operativní řízení od něj přebírá Ondra Dědina, který po stejnou dobu působí v MIBCONu na různých manažerských pozicích.

„Já osobně se v roli předsedy představenstva MIBCON a.s. zaměřím na strategické řízení celé Skupiny MIBCON, tedy mateřské společnosti a jejích dceřiných firem. Budu se především věnovat konsolidaci a strategickému směřování nabídky produktů a služeb celé Skupiny,“ vysvětluje Honza Holík svou novou úlohu.

Obchodní oddělení povede Honza Filip, který dosud zastával funkci account managera a projektového vedoucího.


Skupina MIBCON se rozrůstá

Vývoj na trhu informačních technologií i poptávka po komplexních a moderních řešeních přinášejí nové trendy a s nimi potřebu dělat některé věci jinak.

V této souvislosti zakládáme novou dceřinou společnost MIBCON  NDC, s.r.o.

Zkratka NDC znamená New Dimension Consulting. Název symbolizuje fakt, že nová dceřiná firma se zaměří na zahraniční dimenzi našeho podnikání a zároveň nový rozměr technologií, jako jsou předpřipravená řešení postavená na cloud platformách SAP. Jednateli této společnosti jsou Jiří Suchánek a Vladislav Štefaňák, který bude společnost taktéž operativně řídit. Služby zákazníkům pro oblast business intelligence  (reporting, datové sklady, plánování) v České republice a na Slovensku přitom dále zůstávají plně v portfoliu mateřské společnosti MIBCON a.s.

Skupinu MIBCON tak nyní tvoří čtveřice společností – MIBCON a jeho dceřiné firmy MIBCON SK, MIBCON NDC a Designeo.

„Naše služby chceme poskytovat co nejefektivněji a nejkvalitněji – a to je taky hlavním, a zároveň nejsložitějším, úkolem nově uspořádaného týmu,“ dodává Ondra Dědina.