Mibcon splňuje ISO 27001:2014

Mibcon splňuje ISO 27001:2014

Společnost Mibcon a. s. splnila certifikační požadavky pro normu ČSN EN ISO/IEC 27001:2014.

Certifikace o bezpečnosti informací

Prokázání IT bezpečnosti a bezpečnosti dat patří k častým požadavkům ze strany zákazníků IT firem. Proto nás těší, že v tomto ohledu můžeme deklarovat vysokou úroveň systému řízení bezpečnosti informací. A doložit ji příslušnou certifikací. 

Osvědčení o prokázaném splnění požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 vydal společnosti Mibcon a.s. certifikační orgán systému managementu č. 3035. Osvědčení získala spolu s dalšími dvěma společnostmi ze skupiny MIBCON GROUP: Mibcon NDC a SGENit.


Image title