mib:DOPRAVA

mib:DOPRAVA

Věřili byste, že snížení dopravních nákladů o necelé procento přinese firmě roční úsporu 5 miliónů? 

Právě takovou zkušenost zaznamenal jeden z našich významných zákazníků, kterému jsme pomohli zefektivnit dopravu pomocí řešení mib:DOPRAVA.

Umíme pomoci jak firmám, které mají dopravu a spedici jako hlavní obor činnosti, tak i těm, které ji využívají jen jako prostředek pro realizaci jiné hlavní obchodní činnosti.

Dopravní agendu od A do Z pokrývá náš produkt mib:DOPRAVA, která je součástí předkonfigurovaného řešení mib:OneTrade.

Její silnou stránkou je integrace s dalšími moduly v rámci SAP systému (údržba vozidel, evidence nákladů) a kompletní propojení s logistikou, kterou řeší produkt mib:WMS.

K tomu, aby trasy a vytížení rozvozů byly zpracovány opravdu chytře, nám pomáhají algoritmy partnerského řešení Rinkai routing. Synergie obou řešení mimo jiné umožní zpřesňování kmenových dat či poskytne podklady pro změnu obchodní strategie, případně změnu systémů distribučních center.

Vybrané přínosy pro jednotlivé fáze procesu: 

  • Podklady – automatický sběr objednávek systémem (např. všechny objednávky na daný den a disponibilní vozový park)
  • Plánování rozvozu –  „lopata“ pro dispečera včetně uživatelsky přívětivého rozhraní (funkce drag & drop)
    • asistované, tj. ručně - vhodné pro celovozovou přepravu
    • automatické – vhodné pro rozvoz na velký počet míst s velkou variabilitou zastávek a dodávek/objemu objednávek 
  • Operativa -  podpora práce řidiče v terénu a na cestě, umožňování dílčích změn. 

Pro řidiče nabízíme i nástroj pro automatický sběr dat mib:DRIVE. Díky této aplikaci minimalizujeme lidskou práci a předáváme data jak v reálném čase, tak operativně, například při výsledném automatickém generování stazek a podkladů pro mzdy .

  • Reporting - vyhodnocování kvality plánu, zachycování signálů například pro přetížení vozidel

Mohlo by vás zajímat