Mib:tváře v pohybu

Mib:tváře v pohybu

Změnili jsme obsazení některých pozic, abychom se mohli lépe věnovat novým projektům a technologickým výzvám.

S ohledem na rozsah a množství aktuálních projektů jsme v únoru 2016 provedli změnu na pozici vedoucího poradenství – převzal ji Antonín Cihlář, který předtím řídil divizi UT (Utility a technologie). Jeho hlavním úkolem je připravit poradenství na nové technologické výzvy.

Zdeněk Ira, pod kterého poradenství dříve spadalo, nadále zůstává v roli vedoucího divize ERP a zaměří se na efektivnější organizaci zdrojů a řízení ERP projektů.

Vedení divize UT převzal Roman Pavlovský, který v této divizi dosud působil. Plynule tak navázal na započatou práci. 

V březnu vznikla nová dvize Optimalizace procesů (OP), která už dříve v Mibconu fungovala jakožto virtuální tým. Divizi vede Filip Doušek a jejím hlavním cílem je pomáhat našim zákazníkům na základě datových analýz zvyšovat výkonnost jejich procesů.

Novým vedoucím divize BI je od dubna Jan Peč, dosavadní člen tohoto týmu. Jiří Mišejko přešel na pozici Solution Architect BI, na které se soustředí nejen na roli projektového architekta, ale i na vztahy se zákazníky a obchodní činnosti související s BI.

Statutární orgány zůstávají beze změny.