Nasazení SAP S/4HANA Public Cloud ve společnosti Pulsar Expo

Nasazení SAP S/4HANA Public Cloud ve společnosti Pulsar Expo

Přečtěte si rozhovor s branch directorem Pulsar Expo Nikolasem Uhrinem o implementačním projektu s MIBCON SK.


Nový systém od SAP nám pomůže optimalizovat výrobu, říká Nikolas Uhrin z Pulsar Expo

Image title

Bratislavský SAP Discovery Day přinesl několik příběhů firem, které se rozhodly podpořit svůj růst inovacemi firemních systémů. Jednou z firem, která se přišla podělit s publikem o zkušenosti z projektu implementace cloudového ERP SAP S/4HANA Cloud, Public Edition, byla výrobní společnost Pulsar Expo. Na pódiu ji zastupoval pan Nikolas Uhrin, který v Pulsar Expo působí ve funkci Branch Directora. V rozhovoru, jehož přepis vám přinášíme, zdůraznil potřebu pečlivé přípravy na projekt a důležitost 100% využití testovacího systému ze strany zákazníka. Zároveň upozornil, že jedním z klíčových rozhodnutí je i volba zkušeného implementačního partnera se systematickým přístupem.


V Pulsar Expo jste se rozhodli pro implementaci ERP řešení od společnosti SAP. Co bylo hlavním důvodem pro tuto volbu?

Naše společnost v minulosti čelila závažným bezpečnostním problémům týkajících se našeho existujícího informačního systému. Rozhodli jsme se proto, že je nezbytné přejít na bezpečnější systém. Důležitým faktorem pro volbu SAP byla naše spolupráce se společnostmi Volkswagen a MAN, které také používají systém SAP. Volba informačního systému od SAP byla tedy logickým krokem. Věděli jsme, že SAP představuje robustní systém, který by měl plně pokrýt naše potřeby. V současné době pracujeme na dokončení implementace tohoto systému.


Jak jste se na implementaci připravovali? Jaké kroky bylo potřeba udělat?

Celý proces přípravy na implementaci provázelo důkladné plánování a postupné uvědomování si, jakou máme vizi ohledně nového systému. Naším implementačním partnerem, který nás celým procesem provázel, byla společnost MIBCON SK. Jejich systematický přístup byl pro celou přípravu klíčový. Začali jsme diskusemi o tom, jak bude náš systém SAP vypadat a co všechno by měl obsahovat. S pomocí nástroje Digital Discovery Assessment jsme následně vybrali ty funkce, které jsme skutečně potřebovali. MIBCON SK nás celým procesem provedl tak, abychom se mohli co nejdříve začít učit. Práce s testovací databází nám poté umožnila pochopit, jak systém funguje. Postupně jsme se tak naučili všechno důležité, co je pro práci s tímto systémem potřebné.


V jaké fázi implementace se v Pulsar Expo momentálně nacházíte?

Systém SAP je v produkčním provozu od května tohoto roku (2023, pozn. autora), a jeho základní moduly, v našem případě celá evidence skladu a všechny finanční moduly, fungují bez problémů. V současné době se nacházíme ve fázi spuštění výroby. Data pro první konkrétní vozidla TORSUS PRAETORIAN byla již implementována a začaly probíhat první výrobní příkazy. Jsme ve fázi, kdy se zaměřujeme nejen na jednotlivé moduly systému, ale i na všechny možné propojení. Systém SAP je velmi rozsáhlý, takže stále objevujeme nové možnosti, jak ho využít na maximum.


Co byste poradil firmám, které zvažují implementaci systému SAP nebo hledají vhodného partnera na implementaci?

Při výběru implementačního partnera je důležité klást důraz na jeho schopnost systematického přístupu. Je zásadní, aby implementátor uměl systém nejen nainstalovat, ale aby vám také pomohl mu porozumět a provedl vás celým procesem od začátku do konce. Měl by vám ukázat, jak systém funguje a jak ho efektivně využívat. Za klíčovou považuji také možnost co nejvíce pracovat s testovací databází a díky tomu poznat všechny funkce systému co nejlépe.

Image title

 

Stalo se během implementace něco, co jste neočekávali? Co vás překvapilo a na co by se ostatní měli připravit, nebo co vás naopak ze strany MIBCON SK příjemně překvapilo?

Myslím, že jsme spíše my překvapovali MIBCON SK, než naopak. Například když jsme v průběhu projektu změnili požadavek na počet uživatelů systému z několika osob na aktuálních zhruba padesát. (smích) Nebo tím, že jsme se nakonec rozhodli jít v případě výrobních procesů jinou cestou než původně zamýšlenou. Ale všechno jsme nakonec zvládli.


Když nějaká společnost využívá SAP, obvykle si ji lidé představí jako obrovskou organizaci. Pulsar Expo ale takovým obrem není. Co byste doporučil podniku vaší velikosti, který se rozhoduje přejít na robustnější ERP, a přitom se jako středně velká společnost nezdá být na první pohled typickým kandidátem na systém od SAP? A uměl byste posoudit, kdy se to „láme“ z běžného Excelu nebo menšího ERP směrem k SAP?

I středně velké společnosti mohou těžit z robustního ERP systému, pokud mají složité produkty a procesy. U nás se to zlomilo zhruba v okamžiku, kdy jsme dosáhli počtu 30 zaměstnanců. Ale opravdu hodně záleží na produktu a složitosti procesů. Pokud je na trhu společnost se stovkami zaměstnanců, ale s jednoduchým produktem, může vše zvládnout s relativně jednoduchým systémem. Pokud je produkt naopak složitý, je nutné hledat jiné řešení. Proto jsme v Pulsar Expo zvolili ERP systém od SAP, který dokáže pojmout všechna systémová data a efektivně s nimi pracovat.


Znamená to tedy, že velikost společnosti není rozhodující?

Přesně tak. Klíčové je správně posoudit, který z uvažovaných systémů dokáže nejlépe pokrýt podnikové potřeby.


Jaké jsou vaše plány do budoucnosti, pokud jde o inovace, digitalizaci a technologické novinky, ať už v rámci SAP nebo mimo něj? Co všechno ještě čeká vaše IT oddělení?

Řeknu to takto: Fantazii se mezím nekladou. (smích) Určitě potřebujeme zrychlit proces výroby a zaměřit se na minimalizaci chyb. Tady vidím tu největší přidanou hodnotu nového systému. Velký potenciál vidíme v tom, že nám SAP pomůže optimalizovat výrobu a zajistit, abychom zvládli přechod z výroby prototypů na sériovou výrobu a nic nás při tom nezaskočilo. Týká se to například napojení na dodavatele a alternativy při výpadcích dílů. Uvedu konkrétní příklad: Nikdy nás nenapadlo, že by mohl být problém se spojovacím materiálem. A najednou se to stalo a my jsme zjistili, že nemáme záložní řešení. To všechno jsou data, která teď budeme mít po „nakrmení“ systému SAP okamžitě k dispozici. Kromě toho plánujeme širší integraci s obchodními partnery a dodavateli a využít SAP pro lepší správu dat.


Co vás v Pulsar Expo čeká mimo IT? Čím aktuálně žijete a na co se chystáte v roce 2024?

V roce 2024 přichází nový balíček pravidel EU, který nám v automobilovém průmyslu přináší další výzvy. Musíme se připravit na nové požadavky týkající se bezpečnosti a technických aspektů našich vozidel, od prvků na snímání mrtvých úhlů, či překážek před vozidlem až po kybernetickou bezpečnost. Bude to náročný úkol, a proto se snažíme o co nejrychlejší dokončení implementace SAP, abychom se mohli soustředit čistě na vývoj a rozšíření našich projektů a nabízet našim zákazníkům nové možnosti. Dnes jste tady například mohli vidět jeden z našich prototypů - ale tím zdaleka nekončíme. Jsme si dobře vědomi toho, že ne každý zákazník potřebuje vozidlo, které nabízí 34 míst. Proto v našem portfoliu přibyl mladší bratr PRAETORIANu, minibus TORSUS TERRASTORM. Nyní je potřeba dokončit vývoj a uskutečnit evropskou homologizaci. Jak vidíte, máme před sebou mnoho nových výzev. Naším cílem každopádně je udržet se na špici v oblasti inovací a technologického rozvoje. 

Děkujeme Vám za příjemný rozhovor.

(rozhovor na SAP Discovery Day vedly moderátorky eventu Kristína Cichý Kováčiková a Ivana Brutenic)