Něco málo o IS-U/CCS

Něco málo o IS-U/CCS

Klíčové procesy pro utilitní společnosti.

Systém lze využít pro evidenci, správu, zúčtování a obsluhu bytových, komerčních i průmyslových zákazníků různých komodit (elektřina, plyn, voda, teplo, …).

Komponenta SAP IS-U/CCS standardně umožňuje:

  • Spravovat adresy a regionální struktury
  • Spravovat obchodní partnery, smlouvy a smluvní účty, přípojné objekty (budovy a nemovitosti), místa spotřeby, zařízení, elektroměry a umístění přístroje, tedy obchodní a technická kmenová data zákazníků
  • Zúčtování komodit: elektřina, plyn, voda / odpadní voda, dálkové vytápění a multimediální služby (např. kabelová televize)
  • Variabilní řízení termínů odečtů, zúčtovacích cyklů a zálohových plateb
  • Slučování služeb na společnou fakturu. Stanování poplatků, nastavení cenových údajů, sazby a produktové řady
  • Efektivně a rychle obsluhovat zákazníka z back office i front office všemi komunikačními kanály, včetně self-service kanály
  • Průběhové odečty, sjednávání a vyúčtování průběhové spotřeby energie
  • Výměnu dat mezi systémy obchodníka a distributora při splnění požadavků deregulovaného trhu
  • Plánování, výpočty, evidence provedení a vyúčtování pracovních zakázek
  • A další ve spojení se SAP ERP systémem

Image title

Mohlo by vás zajímat