Nespolehlivý plátce

Nespolehlivý plátce

Náš balíček na bázi SAP vám umožní vyvarovat se úhrady DPH nespolehlivému plátci či na nezveřejněný účet. 

Naše řešení technicky umožňuje

  • včas rozpoznat nespolehlivého plátce DPH
  • zjistit, zda plátce DPH nepožaduje zaplatit daň na účet, který není v seznamu účtů zveřejněných správcem daně

Řešení nabízíme ve formě balíčku,  jehož výhodou je rychlost zavedení, nízké náklady i jednoduchá přizpůsobitelnost potřebám jednotlivých firem.

Technika řešení

Systém pracuje se dvěma dva typy blokací ve vytvářeném platebním návrhu

  • blokace platby nespolehlivému plátci
  • blokace platby na nezveřejněný bankovní účet

Z důvodu nezdržování platebního procesu probíhá kontrola primárně proti záznamům uloženým v interní tabulce v systému SAP. Není-li pro partnera k dispozici aktuální záznam, dochází k on-line kontrole oproti Registru plátců DPH.

Součástí aplikace je i možnost ad hoc ověření spolehlivosti plátců DPH a jejich zveřejněných bankovních účtů pomocí nové zákaznické transakce. Ověření je možné spustit pro zvolené partnery, nebo pro všechny partnery, ke kterým existují otevřené závazky. Ověření je možné spouštět jako pravidelnou úlohu (job), nebo ručně v okamžiku aktuální potřeby.

Ověření spolehlivosti plátce DPH a nalezení případných nezveřejněných bankovních účtů v kmenovém záznamu dodavatele/odběrateleprobíhá automaticky také v okamžiku založení nebo změny kmenového záznamu partnera.

Legislativní rámec

Aplikace ulehčuje plnění povinností vyplývající z novely zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění p. p. a účinná od 1. ledna 2013, která zavedla institut tzv. nespolehlivého plátce. Paragraf § 109 Ručení příjemce zdanitelného plnění byl touto novelou mimo jiné rozšířen o:

  • ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je úplata za toto plnění poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH
  • ručení příjemce zdanitelného plnění za nezaplacenou daň z tohoto plnění, pokud je v okamžiku jeho uskutečnění o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že je nespolehlivým plátcem.

Mohlo by vás zajímat