Ohlédnutí za zářijovým SAP Professional Day

Druhá část největší SAP události roku proběhla 10. září 2015 v Hotel NH v Praze. Mluvilo se hlavně o SAP HANA, takže jsme byli ve svém živlu.

Po úvodním slovu generálního ředitele SAP ČR p. Romana Knapa následoval tematický blok Finance, který byl zaměřen především na novinky spojené s platformou S/4 HANA. V této oblasti se dnes prakticky vše točí kolem přepracovaného datového modelu financí a controllingu, tzv. SAP Simple Finance. Prezentátoři představili jak obecnou architekturu, tak konkrétní nové přístupy controllingu a analýzy ziskovosti. Prakticky ve všech přednáškách vystupovaly Fiori aplikace, které kromě příjemného uživatelského prostředí zjednodušují procesy samotné.

Pozitivně nás překvapil zájem o dané téma – konferenční místnost byla zcela plná. V rámci bloku Finance předvedl mib:coňák Honza Holík trendy v reportingu
„v přímém přenosu“, tzn. přímo na systému nad S/4 HANA v nástrojích SAPBusinessObjects Analysis, edition for Microsoft Office a SAP Lumira. Dále se věnoval architektuře v obecné rovině a diskutoval s účastníky jednotlivé souvislosti.

Honzův komentář k akci:

„SAP Forum letos líbilo hlavně proto, že se celou konferenci prolínalo hlavní téma SAP HANA. Myslím, že se jedná o důležitý signál pro stávající i budoucí zákazníky ohledně významu této platformy v produktovém portfoliu. Za sebe bych v dalším ročníku konference uvítal více konkrétních ukázek, co to fakticky v budoucnosti přinese.“