Páté nasazení SAP EWM pro řízení skladu: ČEZ

Páté nasazení SAP EWM pro řízení skladu: ČEZ

Dokončili jsme obří projekt nasazení SAP EWM v 16 skladech společnosti ČEZ a.s.

Zhruba před měsícem jsme pomohli produktivně rozjet 16 skladů společnosti ČEZ při jednotlivých elektrárnách. Implementací SAP EWM jsme navázali na 15 let fungování řízených skladů v režimu WM. Start všech skladů proběhl ve stejném okamžiku jako start nově zkonvertovaného systému ERP ze SAP ECC na S/4HANA, takže formou „big bang“. Celkový projekt tedy zahrnoval desítky konzultantů všech možných modulů a týmů, z mnoha různých dodavatelských společností. Naším úkolem bylo v prostředí projektu konverze na S/4HANA implementovat zcela nový systém řízených skladů, s podporou mobilních terminálů.

Sklady náhradních dílů mají svá specifika. Je v nich poměrně malá obrátka, ale v rozhodující okamžik je potřeba rychle vyskladnit přesný díl, často i konkrétní sériové číslo. Proces výdeje jsme se tedy snažili maximálně optimalizovat a zrychlit. Z původních 4 kroků (MIGO výdej, vytvoření skladového příkazu a jeho výtisk, samotné vychystání a předání žadateli, podpis výdejky) jsme udělali jeden integrovaný proces. Od začátku procesu skladník pracuje jen s mobilním terminálem, neodchází k počítači apod.

Také proces předání materiálu žadateli jsme vyřešili cestou bez papíru, verifikací NFC zaměstnanecké karty přímo na terminálu skladníka. Potěšily nás pak první kladné ohlasy skladníků během podpory náběhu, když se přímočarost procesu začala projevovat v praxi.

Specifické řešení jsme nabídli i pro skladování ve věžích Kardexu, kde mají jednotlivé police proměnlivou strukturu skladových míst. Ty se na každé polici skládají volitelným spojením segmentů v rastru 4x8. Pomocí aplikace na mobilním terminálu zobrazíme skladníkovi přehled existujících skladových míst na dané polici. V rastru mu ukážeme polohu cílového skladového místa pro jeho zakázku uskladnění. Umožníme přepnutí do editačního režimu, ve kterém skladník může výběrem různých kombinací segmentů skladové místo zvětšit nebo zmenšit, tedy spojit nebo rozdělit. Při tom dojde automaticky ke smazání přebytečného nebo vytvoření nového skladového místa. Vše probíhá v reálném čase, na místech se zásobou a kmenová data skladových míst EWM se synchronizují se subsystémem Kardexu. 

Image title

(obr.) Segmenty tvořící dohromady jedno skladové místo jsou vizuálně ohraničené čárou.

Mezi další výzvy projektu patřilo třeba samotné zavedení práce s mobilními terminály v prostředí často topologicky složitých skladů (např. hráz přehradní nádrže) a bez možnosti stabilního wi-fi signálu.

V neposlední řadě jsme řešili nutnost zajištění kontinuity skladových operací během produktivního startu. Na jedné z největších jaderných elektráren probíhala zrovna plánovaná odstávka, tedy situace, při které je potřeba náhradních dílů a jejich rychlé dostupnosti kritická.

Jsme vděčni zákazníkovi ČEZ, že jsme mu mohli s tímhle složitým projektem pomáhat, a jsme rádi, že byly všechny sklady schopné efektivního provozu bez naší přímé podpory už 14 dní po startu.