Personalistika a mzdy

Personalistika a mzdy

Náš nadstandardně početný a zkušený tým vám pomůže vyřešit jakoukoli otázku z oblasti informačního pokrytí HR procesů. 


K řízení personálních procesů využíváme modul SAP Human Capital Management (SAP HCM), u něhož jako hlavní přednost vnímáme univerzálnost a s ní spojenou možnost pomoci prakticky v jakékoli oblasti řízení lidských zdrojů, od modelování organizační struktury po manažerské nadstavby pro vedoucí pracovníky.

Právě díky SAP HCM pomáháme každý měsíc správně zpracovat více než 61 000 výplatních pásek pro 23 klientů.

V některých oblastech nabízíme přednastavené řešení, jež jsme vyvinuli na základě zkušeností na projektech s klienty. Výhodou je kratší doba trvání projektu a s tím související nižší náklady -  to vše při zachování kvality a respektu k potřebám vaší firmy.

Jak ukazují zkušenosti našich obchodních partnerů, nasazení SAP HC přináší firmě:

  • celkově efektivnější, přesnější a rychlejší rozhodování
  • online přístup k datům a modelování
  • méně manuální práce a nižší chybovost
  • zvýšení vnitřní stability a spokojenosti zaměstnanců
  • vyšší konkurenceschopnost

Mohlo by vás zajímat