Připravili jsme mib:COVID-GUARD

Připravili jsme mib:COVID-GUARD

Řešení založené na SAP Business Technology Platform, které vám pomůže dostat ve firmě covid pod kontrolu.

Sada aplikací mib:COVID-GUARD vám pomůže snížit nejistotu ve vašem byznysu související s covid-19.

Budete mít dokonalý přehled o testech, očkování, protilátkách, zdravotním stavu pracovníků napříč společností.

To vám umožní včas a adekvátně přizpůsobit chod podniku aktuální situaci.

Zároveň budete mít po ruce přehledný reporting o dodržování opatření pro případ kontroly ze strany státní správy.

V neposlední řadě máte přehled nákladů, které můžete okamžitě předat k refundaci zdravotním pojišťovnám.


mib:COVID-GUARD je sada aplikací s intuitivním ovládáním.

Můžete k nim přistupovat odkukoli, včetně mobilu. 


Image title 


Řešení je postaveno na SAP Business Technology Platform.

Snadno vám je napojíme na další firemní procesy. 


  • Finance pod kontrolou - získáte finanční vhled do stávajících nákladů spojených s testováním a vládním opatřením (zboží, služby).

  • Refundace nákladů - k dispzici je také výkaz pro refundaci nákladů pro zdravotní pojišťovnu.

  • Logistické procesy - umožníme navázání na logistické procesy pro hlídání zásob testovacích sad a ochranných prostředků.

  • Plánování lidských zdrojů - v případě nutného omezení provozu (dílčí výpadek lidských zdrojů) jste schopni flexibilně upravit obsazení pracovních pozic, aby lépe vyhovovaly aktuální situaci podniku s cílem zachování kontinuity a minimalizace obchodních ztrát.

  • Dostupnost kdykoli a odkudkoli - řešení je postaveno na cloudové platformě SAP Business Technology Platform, která umožní rychlé nasazení a dostupnost aplikací skutečně odkudkoli. Včetně mobilních zařízeních (tablet, telefon) či klasického desktopu.

  • Bezpečnost a soulad s GDPR je priorita - pracujeme s důvěrnými informacemi a tomu také odpovídá vysoká úroveň zabezpečení, které automaticky očekáváte od podnikových aplikací společnosti SAP.

  • Řízení rizik a předvídání - máte možnost hodnotit kondici svých zaměstnanců a předvídat, zda onemocnění covid-19 u nich může způsobit horší průběh a delší rekonvalescenci => může znamenat degradaci výkonnosti obchodních procesů s finanční ztrátou. 


Aplikace jsou dostupné adekvátně vaší roli ve společnosti.

Ať už jste manažer, personalista, covid-koorinátor, zaměstnanec.


ZAMĚSTNANEC

Uděluje GDPR souhlas, vyplňuje základní informace:

Image title

Má možnost přistoupit k historii svých testů, které si evidoval sám nebo byly testy evidovány jiným pracovníkem.

Přehledně vidí poměr pozitivních, negativních a neplatných výsledků z těchto testů.

Položka "Nejbližší aktivity" upozorní zaměstnance na činnosti, které je nutné v nejbližších dnech vykonat. Zároveň deklaruje jak.

"Karantény" evidují počet nahlášených karantén (automaticky či manuálně) u pracovníka.

"Záznamy testování" nabízí pohled na všechny testy, které byly u pracovníka provedeny a jejich výsledky.

Image title

Jak vypadá celý proces zadávání jednotlivých testů jsme vám názorně shrnuli v tomto přehledu..

MANAŽER

Má možnost vidět vývoj testování svých podřízených a má přehled nad probíhajícími karanténami. Zároveň může reorganizovat pracovní místa tak, aby zachoval kontinuitu činností. 

Management má k dispozici pohled na provedené testy a jejich náklady, což je důležitý podklad pro budoucí refundaci a finanční vyhodnocení nad všemi pracovníky:

Image title

Nabízíme také flexibilní analytiku nad provedenými testy za vybrané období. K dispozici máte informace:

  • vývoj počtu testů a jejich výsledky
  • počet testů dle místa provedení
  • struktura nákladů na testování

Image title

Manažerský pohled nad testování pracovníků v rámci společnosti:

Image title


Modely nasazení a jejich funkcionality


BASIC

Zaměstnanec, Manažer, Odborný pracovník, Reporting testů a karantén, GDPR pravidla

PROFI

BASIC + aplikace pokročilého reportingu, plán testování, logistické procesy testů a vybavení

ENTERPRISE

PROFI + plánování lidských zdrojů, financí a provozuO technologii SAP Business Technology Platform


Řešení je provozováno na cloudové platformě SAP Business Technology Platform (BTP). Díky tomu jsme schopni velmi rychle implementovat požadované aplikace a doplňkové služby jakými jsou Analytika či Plánování. Jsme schopni také velmi rychle a bezpečně integrovat váš SAP ERP či SAP SuccessFactors.

BTP platforma je poskytována na základě předplatného cloud služeb SAP a naše řešení je dodáváno do vašeho účtu. To znamená, že máte nad celým řešením plnou kontrolu.