Projekt Vývoje Agentového procesního pole

Projekt Vývoje Agentového procesního pole

Spolufinancován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Naše společnost realizuje projekt společně s firmou 33A+ s.r.o. s názvem „Vývoj Agentového procesního pole - moderní způsob automatizace výrobních procesů“ který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je vývoj softwaru který umožní zákazníkovi jak optimalizaci výrobních procesů, minimalizaci nákladů zejména na servis a údržbu, ale také minimalizaci rizik ve výrobním procesu a snižování chybovosti. Celý výrobní proces bude řízen softwarem a ten umožní zákazníkovi zpětnou vazbu online. Jde tedy o digitalizaci výroby, vývoj softwarových aplikací, které zvyšují hodnotu strojírenských produktů pro zákazníka.

Image title