SAP Advanced Returns Management

SAP Advanced Returns Management

Šikovné řešení, které zpřehlední proces reklamace a vracení zboží.

Reklamace a vracení zboží není příjemná záležitost ani pro jednu ze zúčastněných stran. V rámci zlepšování péče o zákazníka a konkurenčního boje stále častěji nabízejí mnozí prodejci možnost vrácení zboží a reklamační servis i nad rámec požadavků daných zákonem.

S každou reklamací se zároveň spouští někdy méně, jindy více složitý proces. SAP má pro něj připravené šikovné řešení, které pomáhá nepříjemnosti spojené s reklamací minimalizovat. Jak v praxi zjišťujeme, o jeho existenci však zatím málokdo ví.

Řešení Advanced Returns Management (ARM) propojuje přes distributora, který může mít i více úrovní a meziskladů, svět konečného zákazníka a výrobce, respektive dodavatele zboží. Pokrývá a do detailu eviduje všechny procesy mezi nimi, zahrnuje dopravu reklamovaného zboží do logistického systému.

ARM zaznamenává, v jaké fázi se nachází reklamace, jaké jsou k ní vytvořené doklady a jakou mají návaznost. Řešení umožňuje odřídit různě složité reklamace, při kterých může zboží od distributora, po inspekcích zúčastněných stran, putovat různými směry: například ke konečnému zákazníkovi, do běžné zásoby, na jinou pobočku, na servis, nebo v krajním případě třeba na sešrotování.

Podobně ARM pomáhá evidovat finanční transakce, respektive cestu peněz napříč úrovněmi v případě vracení peněz, kdy se částky na jednotlivých úrovní mohou lišit. Stejně tak je přesně evidována návaznost reklamačních dokladů na původní nabývací – a to jak na straně prodejní, tak i nákupní.

Řešení tak šetří náklady, zpřehledňuje celý proces a tím i urychluje reklamaci. Otevírá také nové možnosti, jak zákazníkovi podrobněji komunikovat, v jakém stavu se jeho reklamace nachází, čímž pomáhá zlepšovat zákaznickou zkušenost.

Image title