SAP BPC 10.1 for Microsoft

SAP BPC 10.1 for Microsoft

Produkt SAP BPC funguje jako doplněk k MS SQL Analysis services. Umožňuje prostřednictvím MS Excel zadávat a měnit data v datových kostkách MS SQL AS. 

Obsahuje řadu doplňkových funkcí pro dynamický reporting a formátování v rámci MS Excel dále také podporu plánovacích workflow a sadu předdefinované business logiky pro oblasti plánování a finanční konsolidaci (např. automatické měnové konverze, eliminace vzájemných vazeb, forecastingové funkce). Doplněk BPC pro MS Excel slouží pro vstup dat, reporting a spouštění operací na serveru, pro vybrané operace se používá také web-konzole. Administračním rozhraním SAP BPC je web-konzole umožňující definici a změnu datového modelu, definici oprávnění a definici plánovacích procesů.

Systém je dostupný ve více jak 30 jazykových mutacích, včetně češtiny a slovenčtiny (mimo jiné jsou podporované také exotické jazykové verze např. arabština s psaním zprava)


Serverová část


SAP BPC se instaluje jako doplněk aplikačního serveru MS Analysis services. Doporučená je instalace na separátním aplikačním serveru, nikoli jako sdílený aplikační a databázový server. Důvodem jsou vyšší nároky na paměť aplikačního serveru. Konkrétní sizing je nutné posoudit podle požadované funkcionality a počtu přistupujících uživatelů.


Klientské nástroje


Funkci tlustého klienta plní doplněk k MS Excel. Je podporována 32bit a 64bit verze MS Excel 2013, 2010 a 2007. 64bit verze je podporována s několika omezeními. MS Office 365 není zatím podporován.


Základní funkce klienta :

 • EMP klient
 • možnost připojení k SAP BPC, tvorba a sdílení vstupních formulářů a výstupních šablon
 • volba modelu a přepínání mezi modely
 • kontextové menu pro volbu prvků v dimenzích modelu
 • možnost vstupu komentářů
 • možnost distribuce vytvořených šablon formou emailu
 • Data manažer
 • Spouštění datových balíčků pro správu dat
 • Definice datových balíčků
 • Definice a správa konverzních souborů
 • Připojení k SAP BO Finance
Mohlo by vás zajímat