SAP EWM add-ons (1.): Přidělování práce na čtečce

SAP EWM add-ons (1.): Přidělování práce na čtečce

Plně automatické přidělování práce na mobilní terminál napříč frontami pomocí mib:EWM logiky.

Prvním a v podstatě naprosto zásadním prvkem našeho seriálu o add-onech pro EWM je plně automatické přidělování práce na mobilní terminál napříč frontami pomocí mib:EWM logiky. Naprosto zásadní je proto, že se týká všech skladových procesů. Významně snižuje potřebu rozhodování jednotlivého skladníka a tím brání vzniku chyb z těchto rozhodnutí plynoucích. Je tedy výrazným nástrojem pro optimalizaci chodu skladu.

Toto řešení jsme vyvinuli již v roce 2009, tehdy ještě jako optimalizační algoritmus v rámci naší nadstavby nad LE-WM, nazvané mib:WMS. Od roku 2019 ho nabízíme i v prostředí EWM a pomáhá nám řešit složité situace ve velkých skladech. Celkem ho úspěšně používá již cca 25 skladů po celé Evropě.


Business case

Skladník by měl optimálně pracovat pouze s mobilním terminálem – čtečkou. Na čtečku by se měl přihlásit a upřesnit, s jakou manipulační technikou pracuje. Dále už by měl dostávat plně automaticky postupně přidělenou vhodnou práci – skladové zakázky. Je potřeba dynamicky zohlednit všechna relevantní kritéria a přidělit skladníkovi ke zpracování právě optimální skladovou zakázku.

Standard EWM nabízí prioritizaci pouze v rámci jedné zvolené fronty a to v podstatě podle plánovaného termínu dokončení skladové zakázky. Skladník si tedy musí zvolit určitu frontu ručně a zakázky zpracovává v neměnném pořadí. 

Standard také nabízí možnost přepínání mezi frontami poněkud omezenou logikou tzv. interleaving, kdy k přepínání na jinou frontu dochází v pevně stanoveném pořadí front (např. Picking – Uskladnění – Picking – Uskladnění). To ale v praxi téměř nelze použít.

Ano, zpracováním postupně všech zakázek ve frontě se k cíli dojde také, když půjde vše podle plánu. Je ale možné že:

 • někdo bude se svojí frontou dříve hotový a bude se shánět po další práci, jiný zase nebude svou práci stíhat
 • někdo se ve své frontě zdrží kvůli výjimce (např. picker nenajde potřebné množství) a zpozdí tak navazující operace 
 • nebude možné dokončit kompletaci a balení expediční zakázky kvůli chybějící položce
 • nebude se vždy pracovat prioritně na těch zakázkách, jejichž dokončení brzdí jiné následné činnosti
 • skladník bude trávit dlouhý čas na přejezdech s prázdnou
 • bude docházet k úzkým místům (např. přeplněná plocha u balicích pultů)
 • dokončení celého balíku práce nastane později vlivem výše popsaného
 • některé skladové operace budou prováděné s dražší manipulační technikou nebo kvalifikovanějšími zdroji, než které by pro ně stačily

MIB:řešení

Věříme, že pouze systémový algoritmus dokáže najít optimální pořadí zpracování zakázek tak, aby byly správně využity všechny zdroje, zachyceny všechny vzniklé výjimky a práce dokončena včas v požadovaných termínech. 

Proto se v našem řešení snažíme: 

 1. nenutit pracovníka vybrat si konkrétní frontu ručně
 2. sestavit kompletní seznam skladových zakázek pro daného uživatele s daným typem techniky napříč všemi frontami
 3. zohlednit přitom vlastnosti jeho použité manipulační techniky
 4. prioritizovat v tomto seznamu pomocí komplexu kritérií:
 • Deadline podle nejpozdějšího začátku zpracování zakázky: zpracovat to, co spěchá nejvíce a co bude trvat nejdéle
 • Čas přejezdu k počáteční lokaci zakázky: zpracovat zakázku, která je ke mně nejblíže
 • Priorita celé fronty: operativně editovatelná vedoucím v monitoru skladu
 • Priorita skladové zakázky: operativně editovatelná vedoucím v monitoru skladu
 • Priorita kompletnosti zakázky: zajišťuje hladký průběh navazujících operací (např. na balení nečekáme dlouho na poslední artikl)
 • Počet čekajících pickerů: uspíšit replenishment vychystávacích lokací, aby picking odsud mohl nepřerušeně probíhat
 • Zaplnění kapacity zdrojové a cílové oblasti: zabránit přeplnění oblasti určitým počtem manipulačních jednotek nebo pracovníky
 • + libovolná další zákaznická kritéria (např. statistická chybovost pickera v určitém sortimentu aj.)

Každému kritériu můžeme určit v rámci fronty jinou váhu. Jsou fronty (např. picking), u kterých je deadline tím hlavním kritériem. U jiných front (např. uskladnění a replenishment) se zase naopak snažíme minimalizovat zbytečné přejezdy.

K prioritizaci dochází před každým přidělením další zakázky pracovníkovi, tedy neustále, dynamicky. Dokážeme tak nejpružněji reagovat na skutečné trvání určité práce oproti plánu, výjimky ve zpracování, změny priorit, skutečnou polohu skladníka ve skladu.

Za tímto účelem jsme také optimalizovali standardní výpočet vzdáleností (EWM TDC Travel Distance Calculation), který se musí provádět pro velké množství zakázek najednou. Ale popis této úpravy vydá na samostatný článek, někdy v budoucnosti.

Vzdálenost k nejbližší skladové zakázce je jen jedno z mnoha kritérií.

(obr.) Vzdálenost k nejbližší skladové zakázce je jen jedno z mnoha kritérií.


Image title

(obr.) Pro každého skladníka dokážeme vyhodnotit celý seznam pro něj vhodných zakázek a vybrat u něj tu optimální.


Máte zájem o konzultaci k tomuto řešení? Ozvěte se nám.