SAP EWM add-ons (10.): Doplňky ve Fiori balení

SAP EWM add-ons (10.): Doplňky ve Fiori balení

Doplňkové funkce ke standardní Fiori aplikaci balení v expedici.

Business case

Balení v expedici je stěžejní proces z hlediska správného souběhu mnoha faktorů. Je potřeba mít v jeden moment na jednom pracovišti přistavené vychystané zboží z různých částí skladu. Zároveň je potřeba zabránit úzkému místu, které před baličkou často vzniká. Je potřeba vést správně pracovníka na baličce z jakých manipulačních jednotek vzít jaké množství a do jakých cílových obalů zabalit. K tomu mohou být definována různá pravidla, často určovaná dynamicky.

Standardní aplikace ve čtečce nebo FIORI aplikace poskytuje pouze jeden způsob procesu balení, který ovšem nemusí být optimální u všech obchodních procesů. Systém také nepočítá s prioritizací práce na balících pracovištích.

MIB:řešení

Proces balení nemůže být jednotný pro všechny typy procesů, které musí sklad podporovat. Přicházíme proto s konfigurovatelným řešením, které umí na základě zvoleného klíče (trasa, incoterms…) zajistit unikátní chování při procesu balení. 

Různorodost chování lze ukázat na dvou typických případech:

1. Balení pro zásilkovou službu

  • Musí být skenován každý kus ala „pokladna“
  • U balení je kontrolována maximální hmotnost balíčku
  • Uzavřením posledního balíku a po kontrole úplnosti dodávky je dodávka automaticky zaúčtována
  • Mohou být předána data pro zásilkovou službu nebo univerzální systém „Balíkobot“ (Mibcon poskytuje produkt mib:Balíkobot pro komunikaci s tímto systémem)
  • Jsou vytištěny štítky konkrétního dopravce

Při nestandardním zakončení procesu je generován email pro oddělení styku se zákazníkem.

 

2. Balení pro velkobchodního zákazníka

  • Lze zadávat počet kusů a neskenovat každý kus
  • Je možno balit celé kartony („manipulační jednotky“) bez ověření obsahu skanováním
  • Není kontrolována kompletnost dodávek
  • Je vyžadována paletizace (pokládání hotových balení na paletu) s hierarchickým tiskem SSCC štítků
  • Není automaticky účtováno po zabalení

 

Další možnosti úprav

Uvedené chování je dále možno upravit pro konkrétního zákazníka (požaduje na paletě vždy jednu dodávku nebo lze kombinovat), pro přepravní službu (vyžadovaný typ palety nebo obalu)), zákazníka (jiný typ štítku apod.). Konkrétní možnosti jsou vždy součástí analýzy se zákazníkem.

Mimo tohoto typu customizace často využíváme i další naše úpravy související s plynulým průchodem zboží skladem. Zákazníci často využívají preference jednotlivých balicích pracovišť pro jednotlivé procesy (na jednom pracovišti přednostně balíme B2C zakázky, a až v případě, že jsou všechny zabaleny, jpřijde na řadu balení pro B2B), aktivně využíváme informace o deadline (zásilková služba vyzvedne balíky v 14:00 h, takže musíme balit s vysokou prioritou) nebo prioritu kompletní realizace dodávky.

Naše řešení tak zajišťuje vašemu pracovišti vysokou flexibilitu a usnadňuje celý proces balení.

Image title

 Obr.: Příklad vizuální podoby pracoviště balení pro PC s dotykovou obrazovkou


Máte zájem o konzultaci k tomuto řešení? Ozvěte se nám.