SAP EWM add-ons (11.): Paperless výdej po pickingu

SAP EWM add-ons (11.): Paperless výdej po pickingu

Potvrzení výdeje materiálu po pickingu je potvrzené jednoduchým načtením NFC zaměstnanecké karty přímo na mobilním terminálu skladníka.

Business case

Výdej ze skladu se provádí internímu žadateli. V původním procesu bylo zapotřebí vytisknout výdejku, kterou žadatel musel podepsat. Autentifikace žadatele probíhala pouze vizuálně, bez podpory systému.

Standard umožní např. tisk materiálové výdejky, kterou žadatel podepíše a potvrdí tím převzetí materiálu. Výdejka se tiskne ve 2 kopiích, jednu si odnáší žadatel a druhá se archivuje ve skladu.

MIB:řešení

Naše řešení se obejde bez tisku a podepisování výdejek. Předání materiálu je potvrzené jednoduchým a rychlým načtením NFC zaměstnanecké karty přímo na mobilním terminálu skladníka. Zajišťujeme tak:

  • autentifikaci žadatele (číslo zaměstnance je na kartě v šifrované podobě)
  • odbourání tisku výdejky a nutnost jejího podpisu a archivace
  • zrychlení procesu výdeje

Výdej tak může proběhnout rychle a hladce.


Image title

 

Máte zájem o konzultaci k tomuto řešení? Ozvěte se nám.