SAP EWM add-ons (14.): Společná EWM zásoba pro více závodů

SAP EWM add-ons (14.): Společná EWM zásoba pro více závodů

V jednom skladovém místě je možné skladovat zásobu jednoho artiklu pro více různých závodů, skladů, obecně vlastníků, aniž by musela být fyzicky rozlišená.

Business case

Ve vychystávací zóně máme fyzickou zásobu artiklu, která představuje účetní zásobu více skladů, závodů nebo vlastníků na straně ERP. Není ale žádoucí fyzickou zásobu členit podle jejího účetní příslušnosti, naopak chceme s ní pracovat jako s celkovým množstvím. Můžeme ji tak přesouvat a inventarizovat jako jednolitou anonymizovanou zásobu.

Standard EWM neumožní anonymizovanou zásobu ve skladu, každý kvant je technicky přiřazený určité kombinaci závodu a skladu v ERP vedení zásob.

MIB:řešení

Z pohledu vedení zásob v EWM patří zásoba různých závodů/skladů do jednoho homogenního druhu zásoby. Tzn. fyzicky stejné kusy jednoho artiklu na jedné skladové pozici nejsou nijak viditelně rozlišené. 

Přiřazení zásoby zboží k účetnímu závodu/skladu se odvodí pouze dle operací na skladě, které mění celkové množství zásoby (příjem do skladu, výdej, inventura). Ve většině případů se tedy odvozuje např. podle závodu a skladu na dodávce a řeší se pouze na rozhraní s ERP, nikoli ve skladové zásobě EWM. 

Speciální logikou se určuje příslušnost zásoby pro inventurní úbytky nebo přírůstky, kdy pro pohyb neexistuje primární doklad z ERP. Jsou dodrženy všechny účetní náležitosti.

Celkově řešení zásadním způsobem zjednodušuje práci s EWM zásobou.


Image title

 

Máte zájem o konzultaci k tomuto řešení? Ozvěte se nám.