SAP EWM add-ons (14.): Společná EWM zásoba pro více závodů

SAP EWM add-ons (14.): Společná EWM zásoba pro více závodů

V jednom skladovém místě je možné skladovat zásobu jednoho artiklu pro více různých závodů, skladů, obecně vlastníků, aniž by musela být fyzicky rozlišená.

Business case

Ve vychystávací zóně máme fyzickou zásobu artiklu, která představuje účetní zásobu více skladů, závodů nebo vlastníků na straně ERP. Není ale žádoucí fyzickou zásobu členit podle jejího účetní příslušnosti, naopak chceme s ní pracovat jako s celkovým množstvím. Můžeme ji tak přesouvat a inventarizovat jako jednolitou anonymizovanou zásobu.

Zásadním způsobem ovlivňuje efektivitu.

Standard EWM neumožní anonymizovanou zásobu ve skladu, každý kvant je technicky přiřazený určité kombinaci závodu a skladu v ERP vedení zásob.

MIB:řešení

Přiřazení zboží k účetnímu skladu se odvodí podle operací na skladě (např. podle závodu a skladu na přijímaní dodávce) a není fixní.

Přiřazení k účetní zásobě se řeší pouze na rozhraní s ERP, nikoli ve skladové zásobě EWM. Jsou dodrženy všechny účetní povinnosti.


Image title

 

Máte zájem o konzultaci k tomuto řešení? Ozvěte se nám.