SAP EWM add-ons (15.): Graf výkonu pracovníků

SAP EWM add-ons (15.): Graf výkonu pracovníků

Na velké obrazovce ve skladu neustále aktualizovaný přehled výkonů skladníků a jejich porovnání.

Business Case

Primárním cílem je vyhodnotit produktivitu pracovníků ve skladu a spravedlivým způsobem ji porovnávat. Smysl takové vyhodnocení má jen v případě, kdy zachycuje všechny činnosti ve skladu, včetně např. pomocných úklidových prací.

Vedlejším cílem je sledovat reálné využití celkového fondu pracovní doby jednotlivými pracovníky.

Dalším cílem je pak odhadovat celkový objem práce ve FTE a plánovat podle toho obsazení směny, velikost vlny nebo pravděpodobný konec práce.


MIB:řešení

  • Zavedení standardního Labor Managementu včetně vazby na docházkový systém
  • Přesná definice layoutu skladu v souřadnicovém XYZ systému pro určení vzdáleností a plánovaného trvání pohybů ve skladu
  • Plánování časové náročnosti jednotlivých kroků činností na základě odsouhlasených norem. Časy norem se mohou skládat z fixní složky a variabilní, která může být navázaná na povahu pohybu, množství, objem apod.
  • Z plánované náročnosti odvozené termínování jednotlivých sklad. zakázek (deadline nejpozdějšího začátku) pro včasné přidělování práce
  • Odhad budoucího objemu FTE práce jak z existujících skladových zakázek, tak ale i z dodávek, u kterých jejich skladové zpracování dosud nezačalo
  • Plánování obsazení směny, velikosti vln nebo pravděpodobného konce práce na základně aktuálního pracovního fondu FTE dané směny
  • Zachycení skutečného prováděného výkonu a porovnání s plánem / normou
  • Vyhodnocení normované produktivity
  • Reporting, grafy
  • Export podkladů pro odměňování pracovníků


(obr.) Report celkové provedené práce po dnech a pracovnících, rozdělený na typy činnosti, s porovnáním plánu a skutečnosti

Image title


Dále jsme vytvořili zákaznický graf pro přehled aktuálních výkonů skladníků a jejich porovnání, běžící neustále na velké obrazovce ve skladu. Porovnání výkonů pracovníků probíhá navzájem v rámci směny, napříč všemi typy činností ve skladu.navzájem v rámci směny, napříč všemi typy činností ve skladu.


Graf: Grafické znázornění, který pracovník plní plán s vyšší efektivitou a který normovanou délku zpracování nestíhá

Image title

Každý skladník má mimo to možnost se přímo na mobilním terminálu podívat na své aktuální plnění plánované normy a má tak přímo možnost sledovat svou efektivitu v reálném čase.

 

Máte zájem o konzultaci k tomuto řešení? Ozvěte se nám.