SAP EWM add-ons (15.): Graf výkonu pracovníků

SAP EWM add-ons (15.): Graf výkonu pracovníků

Na velké obrazovce ve skladu neustále aktualizovaný přehled výkonů skladníků a jejich porovnání.

Business Case

Primárním cílem je vyhodnotit produktivitu pracovníků ve skladu a spravedlivým způsobem ji porovnávat napříč všemi typy činností ve skladu.


MIB:řešení

Naše řešení využívá systémová data a zpracovává je do reportů, jako jsou:

  • Zavedení standardního Labor Managementu včetně vazby na docházkový systém
  • Plánování náročnosti činností
  • Stanovení normy pro jednotlivé činnosti
  • Termínování (deadline nejpozdějšího začátku) jednotlivých sklad. zakázek 
  • Odhad budoucího objemu práce
  • Zachycení prováděného výkonu
  • Vyhodnocení normované produktivity
  • Reporting
  • Odměňování pracovníků

Image title

(obr.) Report celkové provedené práce po dnech a pracovnících, rozdělený na typy činnosti, s porovnáním plánu a skutečnosti


Zákaznický graf pro přehled aktuálních výkonů skladníků a jejich porovnání běžící neustále na velké obrazovce ve skladu. Porovnání výkonů pracovníků navzájem v rámci směny, napříč všemi typy činností ve skladu.

Image title

 

Máte zájem o konzultaci k tomuto řešení? Ozvěte se nám.