SAP EWM add-ons (16.): Kokpit skladu

SAP EWM add-ons (16.): Kokpit skladu

Na základě zkušeností sestavený základní kokpit s přehledem důležitých skladových procesů.

S naším týmem jsme rozjížděli už desítky skladů s nově implementovaným systémem řízení. Proto víme, že první dny bývají často těžké. Je snadné se ztratit v záplavě reportů, údajů a informací. Pak člověku uniká přehled a schopnost skutečně proces řídit.

Proto na našich EWM projektech startujeme už s připravenými dashboardy, které tento přehled vedoucím pracovníkům zajišťují, přímo v SAP GUI. Většinou je to taky odrazový můstek k dalšímu rozvoji operativního výkaznictví v následující fázi rozvoje a optimalizace.

 

Business Case

e zapotřebí dát vedoucímu skladu rychlý přehled o stavu kritických procesů ve skladu a zároveň nástroj na okamžitý operativní zásah do těchto procesů.

Jsou určité kritické ukazatele, u kterých je zapotřebí hlídat jejich aktuální hodnotu a případně reagovat vhodnými opatřeními.


MIB:řešení

Využíváme standardní nástroj kokpitu skladu, přímo v SAP GUI.

Velkou výhodou kokpitu je možnost prokliknutí z každého grafu do konkrétního uzlu monitoru skladu, kde lze do dat přímo zasáhnout a ovlivnit tak okamžitě další chod procesu.

Na základě zkušeností máme sestavený základní kokpit s přehledem důležitých KPI operativních skladových procesů. Vedoucí skladu má rychlý přehled o aktuálním stavu jednotlivých KPI, ale i o jejich průběhu v čase směny.

Obzvláště v hektických situacích při startu nového skladového systému tento nástroj dává rozumný přehled o důležitých souvislostech, které se jinak mohou složitě hledat v dílčích reportech.


(obr.) Operativní dashboard s výběrem hlavních kritických ukazatelů

Image title


(obr.) Statistický přehled výkonů v expedici

Image title

Pracovník se může přepínat i do kokpitu, který zobrazuje více strategické přehledy:

Image title

 

Máte zájem o konzultaci k tomuto řešení? Ozvěte se nám.