SAP EWM add-ons (17.): Custom Fiori KPI

SAP EWM add-ons (17.): Custom Fiori KPI

Rozšířené CDS View oproti standardu EWM, vzorové KPI nad nimi.

Řešení operativních dashboardů pomocí Warehouse Cockpitu, o němž jsem psal v článku SAP EWM add-ons (16.): Kokpit skladu, je skvělé, ale má své limity. 

Prvním z nich je samotné prostředí SAP GUI, na které je tento nástroj omezený. Často je totiž dashboardy potřeba sdílet i mimo toto prostředí. Na druhou stranu je ale provázanost grafů v kokpitu s operativními reporty v Monitoru skladu velkou výhodou pro rychlou reakci na kritické situace, které dashboard může ukázat.

Dalším omezením je výkon. Vyhodnocení řádově desetitisíců záznamů pomocí ABAP funkcí už trochu trvá, takže pro obsáhlejší analýzy se ukazuje kokpit jako nevhodný. Pro strategický reporting tedy používáme raději SAP Fiori a v tomto prostředí definované KPI a grafy přímo nad CDS Views. A v této oblasti jsme se už našli řadu zlepšení oproti standardu, jak skladové procesy vyhodnocovat. 

Business Case

Je potřeba provádět rychlá vyhodnocení nad velkými objemy dat, neustále se měnících. Pro tyto účely se někdy ukazuje kokpit skladu jako příliš pomalý.

Pomocí dynamických dlaždic ve Fiori Launchpadu je potřeba dát vedoucímu skladu rychlý přehled o klíčových hodnotách vybraných KPI, s možností zobrazení jejich detailu.

Standard EWM nabízí CDS views pro vyhodnocení skladových operací pomocí Fiori reportů a grafů. Zatím ale tato CDS nepokrývají celou šíři datových zdrojů a představují spíš vzor, s jehož pomocí lze postavit skutečně efektivní reporting.

MIB:řešení

Dospěli jsme k tomu, že je potřeba připravit datový podklad pro lepší vyhodnocení a výsledkem je:

  • rozšíření CDS Views oproti standardu EWM s doplněnými poli pro detailnější analýzu
  • vzorové KPI výkazy (grafy nebo tabulky) nad těmito CDS
  • sestavení základních KPI jako dynamických dlaždic ve Fiori Launchpadu 
  • každá dlaždice může obsahovat stále se aktualizující minigraf s hlavní hodnotou ukazatele
  • rozkliknutím dlaždice se nabídne jeden nebo více pohledů na danou oblast pomocí detailních grafů nebo tabulkových přehledů


Image title

Například naše rozšířené CDS View nad položkami expedičních zakázek umožňuje oproti standardu vyhodnocovat např.:

  • celkový stav zpracování položky (nezahájeno, k pickingu, vypickováno, zabaleno, přistaveno k nakládce, naloženo, zaúčtován výdej)
  • otevřené a již dokončené množství k pickingu a balení pro celkové přehledy
  • počty položek s určitým statusem zpracování (viz výše)
  • průměrné zpoždění dokončení jednotlivých kroků expedice (picking, balení, nakládka, výdej) oproti plánovaným termínům na každé jednotlivé položce dodávky - pro vyhodnocení slabých kroků procesu
  • průměrné trvání dílčích kroků expedičního procesu (od založení položky, vytvoření SÚ pro picking, kompletního pickingu, přes konsolidaci, balení, přistavení k nakládce, nakládku a samotný výdej) - např. pro vyhodnocení průměrné celkové délky zpracování e-shopové zakázky v procesech skladu od jejího předání do skladu po finální expedici

Vyhodnocení řádově 30.000 položek trvá průměrně 3 s a je k dispozici na počítači, tabletu i smartphonu.

Obr.: Vyhodnocení počtu položek expedičních zakázek podle plánovaných datumů výdeje s indikací stavu jejich zpracování: 

Image title


Obr.: Možnost další úrovně rozčlenění určitého plánovaného dne výdeje s přehledem otevřených a dokončených položek podle zón ve skladu: 

Image title

Příklady zobrazení KPI na smartphone:

Přehled množství v otevřených SÚ pro picking podle data plánovaného dokončení a oblastí činnosti

Image title

Přehled počtu otevřených SÚ pickingu podle data plánovaného dokončení a oblastí činnosti

Image title

 

 

Máte zájem o konzultaci k tomuto řešení? Ozvěte se nám.