SAP EWM add-ons (2.): Návrh změny typu zdroje

SAP EWM add-ons (2.): Návrh změny typu zdroje

Automatický návrh změny manipulační techniky skladu.

Už jsem se zmínil o automatickém přidělování práce na čtečku skladníkovi, mimo jiné podle typu manipulační techniky, se kterou pracuje. Je jasné, že s určitou technikou může skladník provádět jen některé skladové činnosti. Znamená to tedy, že pokud si skladník nezvolí vhodnou techniku, může některá důležitá práce zůstat nezpracovaná.

V roce 2021 tedy vzniklo řešení této otázky, které aplikujeme úspěšně na dalších projektech.


Business case

Standard EWM umožňuje skladníkovi se přihlásit na mobilní terminál k určitému zdroji. Ten zpravidla představuje konkrétní typ manipulační techniky, s určitým dosahem, použitím, např. nízkozdvižný vozík (NZV). Tomuto zdroji je pak přidělována práce, kterou může tento typ zdroje vykonávat. V okamžiku dokončení všech zakázek pro daný typ zdroje se musí jít pracovník zeptat vedoucího, co by měl dělat dál.


MIB:řešení

Snažíme se skladníkovi napovídat, jaký typ manipulační techniky by si měl vzít, resp. jestli by měl právě používanou techniku vyměnit.

  1. Definujeme prioritu (vhodnost) různých typů zdroje pro uživatele
  2. Pokud je nalezena práce pro prioritnější typ zdroje, navrhneme uživateli změnu zdroje (zaparkování aktuální manipulační techniky a nafasování jiné)
  3. Po dokončení práce pro daný typ zdroje zobrazíme na čtečce upozornění, že existuje práce pro méně prioritní typ


Příklady situací

  • Skladník dělá na NZV, ale existuje prioritnější práce pro retrak a on by ji mohl dělat
  • Skladník dodělal všechnu práci pro retrak a mohl by pokračovat na NZV


Image title

(obr.) Po dokončení práce pro prioritní manip. techniku dostane skladník návrh na změnu techniky.


Máte zájem o konzultaci k tomuto řešení? Ozvěte se nám.