SAP EWM add-ons (4.): Kontrola kmenových dat

SAP EWM add-ons (4.): Kontrola kmenových dat

Čtečková aplikace pro kontrolu kmenových dat zboží.

V rámci našeho seriálu o add-ons pro SAP EWM jsem se zatím věnoval tématům řízení chodu skladu. V EWM existuje celá řada hezkých optimalizačních algoritmů, např. s využitím prázdného místa v regálech, optimalizace pickingu po kusech nebo kartonech, nebo sestavování skladby expediční palety pomocí PackageBuilder. Každé z těchto témat by vydalo na samostatný zajímavý článek. 

Ve všech těchto procesech ale systém spoléhá na správná logistická kmenová data produktů, jejich rozměry, hmotnosti, přepočty měrných jednotek atd. A právě správnost a aktuálnost těchto údajů bývá často tím, co tyto skvělé myšlenky takříkajíc „zazdí“.

Myšlenku aplikace, která pomáhá tento problém řešit, jsme implementovali poprvé již v roce 2012 a od té doby ji zdokonalujeme.

Business case

Ověřovat a aktualizovat logistická data zboží v okamžiku, kdy ho má pracovník příjmu fyzicky před sebou

Standard EWM nemá podobný proces ani mobilní aplikaci pro něj.

MIB:řešení

Pro kontrolu a aktualizaci logistických kmenových dat jsme připravili novou aplikaci pro mobilní terminál. Aplikace je spouštěná během příjmu nového zboží nebo po určité periodě od poslední provedené kontroly, případně ad-hoc. Jejím cílem je:

  • umožnit uživateli informaci o kmenových datech zboží: rozměry, objem, hmotnost, EANy, přepočty na alternativní měrné jednotky (KAR, BAL), skupina sklad. materiálu, preferovaná MJ  
  • umožnit mu některá tato data změnit (lze nastavit, která) 
  • umožnit pořídit novou alternativní měrnou jednotku (např. BAL, KAR)
  • umožnit zaevidovat do kmenových dat nový dodavatelský EAN
  • logovat všechny změny dat ze zmíněné aplikace a případně vložit další kontrolní krok pro manuální schválení změny kmenových dat ze speciálního reportu neshodných údajů
  • na základě změněných kmenových dat provést Slotting a tím opětovné určení dat EWM daného artiklu (typy skladů, typy lokací, maximální množství pro replenishment, apod.)
  • stornovat skladové úlohy uskladnění, které byly vytvořené na základě původních kmenových dat a vytvořit je znovu podle změněných kmenových dat


Obr. 1:  Aplikaci je možné připojit na externí měřicí zařízení pro snadnější měření a vážení.

Image title


 

Obr. 2: Připravujeme využití TOF senzorů pro přímé měření #mobile_dimesioning, např. na zařízení Zebra TC53.

Image title

 

Máte zájem o konzultaci k tomuto řešení? Ozvěte se nám.