SAP EWM add-ons (7.): Mild-deconsolidation

SAP EWM add-ons (7.): Mild-deconsolidation

Automatický návrh rozdělení přijímaného množství na uskladnění do vychystávací pozice a do rezervní zásoby pro doplňování.

Běžně řešíme ve skladech situaci, kdy je zboží skladované v určitém množství jak v přízemní vychystávací pozici, tak zbylé množství i ve vysokém regálu. Z vychystávací pozice se pickují kusová a kartonová množství, následně se doplňuje z vysokého regálu do určitého maxima.

Často dochází k situaci, kdy je vychystávací pozice ne zcela plná a stejné zboží je právě na příjmu a čeká na uskladnění. Pak se nabízí pochopitelná úvaha, jestli neoddělit část z přijímaného množství přímo pro doplnění přízemní pozice, místo aby se celá zásoba uskladnila do regálu a posléze opět v rámci doplnění shazovala dolů. Ušetřit si tak zbytečnou manipulaci nahoru a dolů.

Jde tedy o proces rozdělení přijímaného množství na různé části, které mohou mít následně různý cíl uskladnění.

Samozřejmě to lze použít jen u zboží bez evidence expirace nebo obecně tam, kde si můžeme dovolit porušit FIFO princip.


Business case

Standard EWM nabízí proces dekonsolidace, který je svázaný řadou pravidel a vytváří plánované skladové úlohy jako návod pro dekonsolidaci.

Velkou nevýhodou standardu EWM je:

  • Složitost celého řešení na konfiguraci i jeho zpracování
  • Plánované SÚ rezervují kapacitu cílového skladového místa pro uskladnění po celou dobu, než dojde dekonsolidaci a finálnímu uskladnění produktu. Znamená to mnohdy blokovanou skladovací kapacitu, kterou by bylo možné v mezičase využít. Pokud se tedy uskladnění z příjmu zdrží a vychystávací pozice je už téměř prázdná, systém pořád počítá s plánovaným uskladněným množstvím, a proto neprovede automatické doplnění. 

MIB:řešení

Naše řešení spočívá ve volně algoritmizovatelném návrhu rozdělení množství na příjmu už při vytváření HU, tedy v rámci standardní aplikace RF příjmu. Trochu v nadsázce jsme ji tedy nazvali jako „Mild-deconsolidation“.

Primárním použitím scénáře je rozdělení přijímaného množství pro doplnění vychystávacích lokací a pro uskladnění zbytku do vysokého regálu.

Skladníkovi při zpracování příjmu tedy vypočteme množství, které by měl oddělit na samostatnou HU a při uskladňování následně nasměrovat do vychystávací pozice. Návrh mu zobrazíme přímo na čtečce, v okamžiku zadávání množství zboží. Skladník se může návrhem řídit, ale nemusí.

Image title

Oproti dekonsolidaci tedy nevytváříme žádné plánované skladové úlohy a neblokujeme tak kapacitu v cílovém skladovém místu. Pokud tedy dojde ke zdržení ve zpracování příjmu, vychystávací pozice je mezitím doplněna ze zásoby vysokého regálu.


Máte zájem o konzultaci k tomuto řešení? Ozvěte se nám.