SAP EWM add-ons (8.): Změna lokací na Kardexu ze čtečky

SAP EWM add-ons (8.): Změna lokací na Kardexu ze čtečky

Možnost změny velikosti skladových míst na polici Kardexu v grafické podobě přímo z mobilního terminálu během skladových pohybů.

Business case

Police Kardexu je rozdělena na 4 x 8 dílčích segmentů, které jsou pohyblivými příčkami oddělené a tvoří skladová místa. Ta se mohou v průběhu času přizpůsobovat velikosti a množství uskladňovaného materiálu.

Je tedy možné skladové místo, původně tvořené 2 x 2 segmenty, podle potřeby rozdělit např. na 2 menší skladová místa 1 x 2. Má-li taková změna nastat, je třeba ji udělat operativně, během uskladňování.

Standard SAP EWM umožňuje ručně vyprázdnit původní skladové místo, následně ho smazat, založit nové místo s novými parametry, přeskladnit do něj původní zásobu a odeslat informaci do systému Kardexu.

MIB:řešení

Pomocí aplikace na mobilním terminálu zobrazíme skladníkovi přehled existujících skladových míst na dané polici. V rastru 4 x 8 mu ukážeme polohu cílového skladového místa pro jeho zakázku uskladnění. 

Umožníme přepnutí do editačního režimu, ve kterém skladník může výběrem různých segmentů skladové místo zvětšit, zmenšit, tedy případně smazat a vytvořit nové. Vše probíhá v reálném čase a kmenová data skladových míst se synchronizují se subsystémem Kardexu. 

Při rozdělení skladového místa na více segmentů se zásoba z původního místa ponechává na prvním segmentu vlevo dole původního místa a přesouvá se tak do jednoho z nově vzniklých skladových míst. Spojení více skladových míst dovolujeme, pouze pokud je aktuální zásoba na jednom z nich, aby na výsledném spojeném skladovém místě byl pouze jeden materiál.

Image title

Máte zájem o konzultaci k tomuto řešení? Ozvěte se nám.