SAP Extended Warehouse Management: Hlavní výhody řízení skladu s řešením SAP EWM

SAP Extended Warehouse Management: Hlavní výhody řízení skladu s řešením SAP EWM

Na trh systémů pro řízení skladů vstupuje nové, mimořádně pokročilé a vyspělé řešení – SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM). Nabízíme ho novým i stávajícím zákazníkům. Co nového přináší?

Implementaci systémů pro řízení skladu, jejich architektuře i chytrým rozšířením se úspěšně věnujeme přes 20 let. Díky tomu dobře známe skladovací procesy a víme, jak je správně podpořit vhodnými technologiemi. Proto nás firemní zákazníci vyhledávají i jako partnera pro přechod na SAP EWM – ať už ze SAP WM, nebo z méně pokročilých skladových systémů.

SAP Extended Warehouse Management (SAP EWM) je software pro efektivní řízení skladu umožňující pokročilou správu skladových zásob a zpracování dat o pohybu zboží. Poskytuje automatizovanou podporu pro řízení pohybu zásob v průběhu celého skladového procesu: od vstupu zboží do skladu, přes jeho vychystávání a balení až po výdej.

SAP EWM jako náhrada staršího systému SAP WM

SAP Warehouse Management (WM) představuje evidenční systém, který je firmám k dispozici již více než 20 let. Jde o předchůdce dnešního rozšířeného řešení řízení skladu (EWM) a primárně reaguje na potřeby manuálního skladu.

Tento základní modul nabízí například možnost definování struktury skladu a sítě skladových míst nebo skladové příkazy pro řízení pohybu mezi jednotlivými skladovými místy. Podpora WM skončí v roce 2025.

K procesům, jež SAP WM podporuje, patří:

 • Naskladňování a vychystávání řízené hlasem či pomocí RF terminálu
 • Automatické doplňování skladových položek
 • Balení zboží v expedici
 • Inventura

a další.


SAP Extended Warehouse Management: Co nového přináší?

SAP Extended Warehouse Management je nejnovější a nejvyspělejší řešení pro řízení skladu, které SAP aktuálně nabízí a které my jako Mibcon implementujeme. Má stejné základní funkce jako původní WM, ale přidává k nim mnohé další. Je celkově všestrannější, přináší nové analytické a řídicí nástroje a nabízí více možností customizace.

Novinky v podpoře procesů

Jak napovídá následující tabulka, SAP EWM nově podporuje celou řadu procesů pro zvýšení výkonu skladu: 

 • dynamické vychystávací lokace
 • automatická správa kmenových dat zboží mj. podle obrátkovosti
 • reorganizace a optimalizace uspořádání zboží ve skladu
 • určení trasy ve skladu podle layoutu nebo procesu
 • doplňkové logistické výkony (VAS) na příjmu a expedici
 • optimalizované automatické přidělování práce skladníkům na RF terminály
 • monitor skladu jako integrovaný nástroj místo celé řady jednotlivých transakcí
 • warehouse cockpit – reporting, dashboardy
 • vyhodnocení výkonů skladníků podle vlastních norem (Labor Management)
 • integrace do SAP Transportation Management
 • integrace na automatické sklady, dopravníky
 • průběžná inventura za plného provozu

Silná podpora automatizace skladu

SAP EWM splňuje nejvyšší požadavky na automatizaci skladu, ať už jde o funkční rozsah, nebo o komplexnost kontrolovaných procesů. Umožňuje například implementaci komplexních dopravníkových systémů a systémů řízení skladových zakladačů nebo automatizaci skladů malých dílů (SPSA) v rámci intralogistiky. 

Uživatelsky přívětivé ovládání v SAP Fiori

SAP EWM se i při své komplexnosti snadno používá. Vděčí za to uživatelsky přívětivému rozhraní SAP Fiori a aplikacím pro RF terminály s dotykovou obrazovkou.  

Připravenost na růst skladu a komplexity procesů

Systém SAP Extended Warehouse Management je připraven na růst skladu a portfolia skladových činností a procesů. Zpočátku s ním můžete řešit jen jednoduché skladové struktury a postupně s růstem komplexity využívat další dostupné funkce.


Přehled hlavních rozdílů ve funkcionalitách

SAP EWM versus SAP WM a MibWMSSAP EWM nabízí celou řadu vylepšení a nových funkcionalit (viz tabulka).


Shrňme si to: Proč tedy vlastně chtít implementovat systém pro řízení skladu SAP Extended Warehouse Management?


Hlavní výhody řízení skladu pomocí SAP EWM

 • Zefektivnění skladových procesů
 • Zrychlení skladových činností
 • Zpřesnění skladových činností
 • Optimalizace úzkých míst
 • Podpora optimalizace využití skladových míst

Zefektivnění skladových procesů

SAP EWM umožní zefektivnit skladové procesy jejich novou definicí s využitím nových nástrojů. Díky standardizaci procesů získáte lepší kontrolu nad fungováním skladu a prostor k optimalizaci činností a postupů, eliminujete chybovost a začnete lépe využívat kapacity a potenciál zaměstnanců i skladových míst.

Zrychlení skladových činností

SAP Extended Warehouse Management pomáhá zkvalitňovat služby skladu a zvyšovat jeho produktivitu. Přispívá totiž k rychlejšímu odbavování zakázek a k celkovému zrychlení skladových činností. 

Zpřesnění skladových činností

SAP EWM zároveň přispívá k zpřesnění skladových činností tím, že práci přiděluje automaticky podle kvalifikace tomu správnému pracovníkovi.

Optimalizace úzkých míst

Automatické přidělování práce řeší úzká místa v prostoru, termínech i kapacitách a celkově zrychluje její provedení. V důsledku toho přináší vyšší efektivitu a významné úspory.

Podpora optimalizace využití skladových míst

Automatické nástroje SAP EWM pomáhají analyzovat pohybová data a navrhnout lepší využití skladových míst a pohybu zboží po skladu. 


Implementace  systému SAP Extended Warehouse Management

SAP Extended Warehouse Management vám umožní získat dokonalý přehled o statusu jednotlivých procesů, o skladových kapacitách a vytížení skladu i o výkonu jednotlivých skladníků.

Hledáte-li partnera s praxí v implementaci systémů pro řízení skladu a s referencemi z implementace nástroje SAP Extended Warehouse Management, obraťte se na nás. Rádi vás seznámíme s našimi referencemi.

Pokud vás zajímají další podrobnosti nebo naše zkušenosti z implementace SAP EWM u zákazníků, neváhejte nás kontaktovat.