SAP Leonardo

SAP Leonardo

Internet věcí je tady.

Možná jste již zaslechli název SAP Leonardo. Co se vlastně skrývá pod tímto označením? Není to jeden produkt, jak by se mohlo na první pohled zdát, ale hned jejich skupina, která řeší jedno velké téma. Velké téma představují zařízení, která generují velká data. Velká data generují velké otázky. Tou základní otázkou je “K čemu ta velká data jsou?”

Než si budeme, nebo možná nebudeme, moci odpovědět, můžeme shrnout zařízení do několika skupin. V rámci každé skupiny je hledání odpovědí rozdílné.

Connected Products - všechna domácí zařízení, chytré oblečení, boty, kontrolní centra, Track & Trace 

Connected Assets - efektivní využití strojů a zařízení, monitorování výrobních procesů

Connected Fleet - co k této skupině dodat

Connected Infrastructure - energetické sítě, budovy

Connected Market - digitální nákup, čtečky, samoobslužné pokladny, chytrá města

Connected People - bezpečnost osob, zdraví, chytrá domácnost

Image title

Aby bylo možné výše uvedené téma řešit, potřebujeme spoustu technologií a vlastně i odborníků. Právě SAP Leonardo spojuje potřebné technologie, od vlastního přenosu dat SAP Leonardo for Edge Computing, jejich optimalizované uložení a zpracování SAP Leonardo foundation po spojení s procesy SAP Leonardo Bridge. 

Pokud opustíme marketing, tak se pohybujeme na úrovni SAP Cloud Platform a konkrétních aplikací, druhá možnost, pro zákazníky, kteří chtějí mít řešení u sebe, je stavět je na SAP HANA.

Každopádně IoT (Internet věcí) je tady.