Sazka automatizovala proces navyšování mezd a výpočtu ročních odměn

Sazka automatizovala proces navyšování mezd a výpočtu ročních odměn

Pomohli jsme Sazce zefektivnit řízení procesu pro výpočet ročních odměn a hromadného navyšování mezd.

V polovině roku 2022 jsme úspěšně dokončili projekt ve společnosti SAZKA zaměřený na procesní řešení pro navyšování mezd a výpočet odměn a bonusů pro zaměstnance.

Díky využití modulu Compensation cloudového nástroje SAP SuccessFactors přešla společnost SAZKA z manuálního řízení tohoto procesu na systémové řešení, které snižuje pracnost a časovou náročnost celého procesu odměňování, zlepšuje jeho přehlednost a pomáhá snižovat chybovost.

Stávající zákaznický proces se nám podařilo úspěšně přenést do nového systému a doplnit tak dosud využívané cloudové řešení SAP SuccessFactors Employee Central o další část. SAZKA díky tomu zautomatizovala celý proces zahrnující hromadné navyšování mezd a výpočet ročních odměn. 

-----

Fáze projektu:

1) Analýza stávajícího procesu výpočtu odměn (2021)

2) Implementace komponenty pro proces výpočtu ročních odměn (3/2022)

3) Analýza stávajícího procesu hromadného navyšování mezd (2022)

4) Implementace komponenty pro proces hromadného navyšování mezd (6/2022)

5) Rozšíření procesu pro výpočet odměn o zaslání bonus letteru zaměstnanci (3/2023)

 

Pozn.: Součástí implementace komponent byla i integrace na SAP HCM.