Seznámení se SAP Cloud Platform

Budoucnost bývá nejistá, přesto je někdy možné se na ni dobře připravit.

Zveme vás na první z našich letošních podzimních konferencí, v rámci které vás blíže seznámíme se SAP Cloud Platform. Tato vývojová platforma, klíčová pro budoucnost SAP systémů, se již brzy stane nedílnou součástí vašeho profesního života.

Ukážeme vám přehled cloudových produktů aktuálně dostupných na SCP. Nastíníme konkrétní scénáře integrací některých z nich, tedy možnosti propojení a spolupráce cloudu s on-premise SAP systémy i externími aplikacemi.

Čekají vás ukázky námi již realizovaných cloudových projektů, popíšeme jejich byznysové přínosy pro zákazníky. Představíme vám modelové scénáře licencování SAP produktů.


Obsah konference:


8:30 - 9:30 Snídaně a registrace

9:30 - 11:00 

  • Přehled služeb a aplikací aktuálně dostupných na SCP
  • Integrace pro hybridní a různorodé prostředí
  • Rozšíření stávajících aplikací pomocí SCP

11:00 - 11:20 Coffee Break

11:20 - 12:50

  • Zkušenosti z projektů, jejich přínos pro byznys zákazníků
  • Směřování platformy z pohledu SAP
  • Příklady licencování
  • Business Processes as a Service

12:50 - 14:00 Oběd a networking


Termín: Úterý 19. listopadu 2019, 9:30 - 14:00

Místo: SAP Services Customer Center, Bucharova 11, Praha 5


Konference je bezplatná.

Registrace byla uzavřena.

Těšíme se na vás!