Srovnání mib:WMS a SAP EWM (2015)

Srovnání mib:WMS a SAP EWM (2015)

Srovnání dvou logistických řešení.

V nedávné minulosti jsme zvažovali nasazení standardního řešení SAP EWM u významného logistického poskytovatele, který patří mezi největší firmy ve svém oboru. Argumenty pro použití standardního řešení byly zřejmé, ale na druhé straně stály poměrně specifické požadavky. Volba padla na variantu, ve které vyvineme vlastní nadstavbu nad SAP WM a procesy skladu budeme řídit podle vlastní logiky.

Tak vznikl systém mib:WMS, který měl od počátku jasný úkol rozdělit práci ve skladu na dílčí úkony a přidělovat je nejvhodnějším pracovníkům, aby byly dodrženy všechny procesní termíny. Dalším úkolem bylo vytvořit stabilní a ergonomické uživatelské rozhraní na RF mobilních terminálech. Postupně je systém doplňován o celou řadu myšlenek, které sbíráme při dalších implementačních projektech.

Porovnáme-li obě řešení, vyvstávají následující výhody mib:WMS:

 • Přidělování práce na čtečky je plně automatizované a nenechává žádnou volbu na skladníkovi
 • Pokročilá kritéria pro přidělení práce
  • Např. fyzická síla pracovníka
  • Jeho chybovost v daném procesu
  • Relativní výkonnost pracovníka oproti ostatním v daném úkonu
 • Řada funkcí, které zlepšují efektivitu
  • Možnost souběžné vykládky a příjmu pro urychlení procesu
  • Návrh skladby míchaných palet s ohledem na únosnost, křehkost a stohovatelnost jednotlivých druhů zboží
  • Dynamická vychystávací místa (Griffzóny)
  • Řízené štosování palet před a při nakládce
  • Možnost plánování závozu přes sběrná centra – cross-docking
  • Podpora spedičních služeb operátora
  • Různé režimy rychlosti/komplexnosti inventurního počítání
  • Systém evidence a vyhodnocování neshod
  • Evidence a přidělování manipulační techniky
 • Jde o funkcionalitu ověřenou v mnoha tuzemských i zahraničních instalacích
 • Nízké licenční náklady
 • Relativně nízké nároky na HW – většinou je instalován v rámci SAP ERP
 • Snadné zapracování zákaznických požadavků
 • Dedikovaný tým zkušených architektů a vývojářů firmy Mibcon