Téma: Automatizace finanční uzávěrky s Advanced Financial Closing a SAP S/4HANA Cloud Public Edition

Téma: Automatizace finanční uzávěrky s Advanced Financial Closing a SAP S/4HANA Cloud Public Edition

Zrychlete a zefektivněte finanční uzávěrku s řešením od SAP a naší podporou.

Automatizace finanční uzávěrky: Důvody a řešení

Většina finančních ředitelů velkých a středně velkých společností čelí při uzavírání účetních knih neustálému tlaku na rychlé a přesné provedení závěrky v souladu s regulačními požadavky. Často jim ale stojí v cestě tradiční manuální procesy. Procesy, které jsou pomalé, neefektivní a navíc i náchylné k chybám. Klíčem k efektivnějšímu, přesnějšímu, bezchybnějšímu a bezpečnějšímu procesu zpracování uzávěrky je jeho automatizace.

Klíčové výhody řešení Advanced Financial Closing a SAP S/4HANA Cloud Public Edition

Advanced Financial Closing (AFC) neboli Pokročilá finanční uzávěrka od společnosti SAP automatizuje a řídí proces finanční uzávěrky, zvyšuje jeho efektivitu a transparentnost a podporuje dodržování předpisů.

Jde o řešení, které se bezproblémově integruje se systémem SAP S/4HANA Cloud, public edition. Poskytuje uživatelům přehled o stavu financí v reálném čase, umožňuje centralizovanou správu finančích procesů a nabízí automatizované procesní kroky. Tím snižuje počet manuálních úkon a zajišťuje přesné a včasné finanční výkaznictví.

Advanced Financial Closing přínáší několik klíčových výhod:

1. Centralizovaná správa

Vaši uživatelé mohou spravovat celý proces finanční uzávěrky centrálně, bez závislosti na IT oddělení. Všechny potřebné úkoly jsou automaticky prováděny v systému SAP S/4HANA Cloud, což eliminuje nadbytečné kroky a snižuje potřebu reconciliace dat.

Image title

 

2. Automatizované validace zůstatků

Zapomeňte na  manuální kontroly zůstatků účtů. SAP S/4HANA Cloud provádí tyto kontroly automaticky, což vám umožní soustředit se pouze na řešení nesrovnalostí.

3. Efektivní orchestrace úkolů

Advanced Financial Closing vám umožňuje naplánovat, orchestraci a monitorování všech úkolů finanční uzávěrky. Díky tomu máte jistotu, že každý krok je proveden ve správném pořadí a bez zbytečných zdržení.

4. Zvýšená transparentnost a kontrola

S AFC získáte plnou viditelnost nad stavem uzavíracích úkolů a lépe tak zajistíte, aby byl každý úkol proveden správně a včas. Kdykoliv vyvstane problém nebo nesrovnalost, automatické notifikace vás upozorní, abyste vše mohli rychle a efektivně řešit.

Image title

 

5. Nepřetržité inovace

Pravidelné updaty systémů SAP přinášejí nové funkce a vylepšení, které vám pomohou neustále zvyšovat úroveň automatizace a optimalizace vašich procesů. V případě systému SAP S/4HANA Cloud verze public edition probíhají dokonce 2x ročně.

Samozřejmě máte možnost si všechny nejnovější inovace ještě před jejich implementací do produkčního prostředí nejprve vyzkoušet v testovacím prostředí.

Image title

Image title


Příklady automatizace s SAP S/4HANA Cloud

Automatizované párování a reconciliace mezipodnikových transakcí
Pokud dosud párovali transakce manuálně, a tedy neefektivně a s rizikem chyb, už nemusíte. Definujte v systému pravidla, podle kterých má postupovat, a nechte ho pracovat za vás. Zcela automaticky.

Robotic Process Automation (RPA) pro opakující se úkoly
Pro automatizaci opakujících se úkolů můžete využít RPA. Zbavíte váš tým nezáživných repetitivních činností, takže bude moci věnovat svůj čas a energii jiné práci. Delegováním těchto úkonů na systém navíc zajistíte, že budou vždy provedeny správně, přesně a včas.

Automatizované plánování a řízení úkolů
Plánujte a řiďte všechny úkoly závěrky centrálně, bez nutnosti manuálních zásahů. Získáte dokonalý přehled o všech procesech, které při její přípravě probíhají – kdykoliv, odkudkoliv a na jedno kliknutí. 

Jste připraveni jít cestou automatizace finančních procesů?

Pojďte se o změně bavit s námi. Představíme vám Advanced Financial Closing a systém SAP S/4HANA Cloud Public Edition blíže a bude jen na vás, jestli se rozhodnete investovat do zvýšení efektivity vašich finančních procesů.

Kontaktujte nás – rádi vám odpovíme na vaše dotazy!