Třetí nasazení SAP EWM pro řízení skladu: PRO.MED.CS

Třetí nasazení SAP EWM pro řízení skladu: PRO.MED.CS

Dokončili jsme nasazení systému SAP Extended Warehouse Management pro sklady českého výrobce léčiv.

Další společností, pro kterou jsme realizovali modernizaci skladu a implementovali systém SAP EWM Basic, byla společnost PRO.MED.CS a.s., významný hráč v oblasti farmaceutického průmyslu. Projekt umožnil společnosti přechod k pokročilému řízení dvou centrálních skladů, které slouží k distribuci surovin pro výrobu a expedici vyrobených léčiv.

Zákazník přistoupil k implementaci SAP EWM s vědomím potřeby splňovat náročné požadavky na kontrolu kvality a dohledatelnost v souladu s přísnými oborovými normami, která však narážela na dosavadní způsob správy skladů a jeho provoz operující bez systému řízení skladu.

V rámci projektu byla zavedena řada modernizačních řešení, včetně pokrytí všech skladových procesů pomocí mobilních terminálů, vazeb na řízení výroby pomocí SAP PP-PI, a integrace s váhami Mettler pro příjem léčiv z výroby. Tato opatření umožnila efektivnější skladové operace a zjednodušení procesů.

Projekt přinesl společnosti PRO.MED.CS celou řadu benefitů včetně zefektivnění skladových procesů, automatizaci přidělování práce skladníkům a zjednodušení a zrychlení procesů díky re-engineeringu. Zavedení QR kódů pro snadnější identifikaci manipulačních jednotek a možnost zpětné dohledatelnosti šarží zlepšily kontrolu kvality a dohledatelnost.

Do budoucna se plánuje rozšíření využívání reportingu pomocí platformy SAP Fiori, což naznačuje další rozvoj a inovaci v oblasti logistiky a skladování ve společnosti PRO.MED.CS.


Ke stažení

MIBCON_OnePager_Promed_EWM_CZ.pdf