Vývojové centrum Děčín

Vývojové centrum Děčín

V rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost realizujeme projekt: "Vývojové centrum Děčín", registrační číslo CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003833.

Projekt je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Cílem projektu je ICT řešení pro řízení projektů a lidských zdrojů a vytvoření systému pro řízení smluv.

Image title