Vztahy se zákazníky

Vztahy se zákazníky

Na velikosti nezáleží. Díky systému Cloud for Customer má dnes každá firma možnost řídit své vztahy se zákazníky na špičkové úrovni. 

Jen ten, kdo rozumí svým zákazníkům,  dokáže předvídat jejich potřeby a získat si loajalitu, může být v dnešní době skutečně konkurenceschopný.  

Cloud for Customer přináší většinu výhod tradičního CRM řešení, ovšem na rozdíl od něj zkracuje dobu nasazení na minimum a také může minimalizovat náklady na řešení, protože licenční poplatky se odvozují jen od skutečně využívaného rozsahu služeb. Jedná se účinný nástroj na podporu prodeje, marketingových aktivit a podporu servisní činnosti a služeb. 

Díky systému Cloud for Customer od společnosti SAP tak mohou nyní profesionálně plánovat, řídit a vyhodnocovat vztahy se zákazníky i malé a střední podniky.

Mezi další výhody Cloud for Customer patří:

  • Možnost využívat přednastavené best-practice
  • Uživatelská přívětivost a s ní spojené hladká komunikace mezi pracovníky
  • Fungování přes webové rozhraní
  • Možnost pracovat v režimu off-line díky následné synchronizaci (speciální off-line klient pro Android a iPhone)
  • Rozsáhlý reporting
  • Orientace na nová média – sociální sítě

Díky Cloud for Customer může dnes již každá firma:

  • Formovat svou marketingovou a obchodní strategii k existujícím i potenciálním zákazníkům na základě přesných a aktuálních dat (data-based management)
  • Efektivně komunikovat a sdílet tato data se všemi relevantními uživateli
  • Zvýšit zisk díky vyšší efektivitě marketingových a obchodních aktivit.

Výhled do budoucnosti

Tento produkt je a bude masivně rozvíjen. V budoucnu není cílem, aby nahradil, ale doplnil vybrané robustní procesy SAP CRM o ty jednodušší.

Mohlo by vás zajímat