Zástupce není nástupce

Zástupce není nástupce

Představujeme Succession & Development, důležitou komponentu řešení pro Talent management SAP SuccessFactors.

Řešení Succession&Development od SAP SuccessFactors vyvrací zažitý mýtus, že zástupce je automaticky nástupcem. Pro mnoho společností jsou to přitom synonyma. Ve skutečnosti je však mezi nimi velký rozdíl. Zástupce mívá téměř každý manažer pro případ krátkodobé nepřítomnosti a není potřeba ho nijak speciálně připravovat na tuto roli. Stačí pár základních instrukcí na jednu A4, neboť řeší pouze operativní záležitosti. Nástupce však musí být schopen řešit i strategické záležitosti a proto je potřeba jej připravovat kontinuálně a dlouhodobě, což bez sofistikovaného nástroje půjde velmi těžko.

Management nástupnictví lze shrnout do tří základních kroků:

Image title

1. Rozpoznejte klíčové pozice

Klíčové pozice jsou takové, které mají největší vliv na výkonnost společnosti a zároveň je po nich na trhu největší poptávka. Bylo by chybou se zaměřovat pouze na nejvyšší pozice společnosti. I v nižších úrovních jsou klíčové pozice. Co třeba konstruktér, který byl u vývoje produktu a zná ho do posledního detailu, obchodník, který má své kontakty, nebo zámečník, který dokáže „na koleně“ vytvořit prototyp?

2. Najděte vhodné nástupce, rozvíjejte je a pravidelně vyhodnocujte jejich pokrok

Málokdy máte ve společnosti na 100 % připravené nástupce. Většinou je musíte nejdříve rozpoznat, a poté je procesem cíleného rozvoje připravovat na klíčovou pozici. Důležitou součástí je zpětná vazba a vyhodnocení pokroku v rozvoji. Proces nástupnictví je nikdy nekončící proces.  

3. Mějte transparentní a flexibilní systém

Utajené nástupnictví uzamčené v šuplíku ničemu moc nepomůže. Nástupnictví je oboustranný proces, jak z pohledu společnosti, tak z pohledu pracovníka. Je důležité, aby věděl, jak si stojí,  a na jaké pozice se s ním počítá.  Zároveň musí být systém nástupnictví flexibilní. Seznam nástupců nesmí být fixní. Pracovníci se musí dostávat na seznam možných nástupců a naopak ven z tohoto seznamu jednoduše a plynule.

Pomoci vám s tím vším může nástroj v cloudu Succession & Development od společnosti SAP SuccessFactors, který ve světě využívá už více než 21 milionů spokojených uživatelů. 

Image title

Succession & Development

Succession & Development patří do rodiny cloudových nástrojů pro talent management (více zde). Samozřejmostí jsou všechny výhody plynoucí z řešení SAP SuccessFactors, jako je např.:

  • snadno použitelný a intiutivní nástroj,
  • podpora mobilních zařízení,
  • jednoduché a rychlé nasazení,
  • snadná integrace na stávající HCM v SAP ERP,
  • implementovaný best practice tisíců zákazníků.

Succession & Development, jak sám název napovídá, se skládá ze dvou úzce propojených částí. Succession pro nástupnictví a Development pro rozvoj nástupců.

Succession

Velmi snadno a přímo v organizační struktuře společnosti definujeme klíčové pozice a nástupce pro danou pozici. Jsou zde zahrnuty na první pohled viditelné identifikátory typu budoucí lídr, riziko odchodu a jeho dopad, fáze připravenosti nástupce atd., které výrazně zjednoduší orientaci.

Image title

S nástupnictvím se pracuje velmi intuitivně, je možné nominovat nástupce k pozicím, případně do talent poolu, což je zásobník talentů. Nástupci lze přiřazovat vzdělávací akce, rozvojové cíle atd. Nástroj obsahuje spoustu užitečných funkcí, jako je třeba vyhledávání talentů dle kompetencí, zobrazení samostatné nástupnické větve, dlaždicové zobrazení pozic s nástupci, přednastavený reporting a mnoho dalšího.

Development

Část Development se zaměřuje na rozvoj nástupce, jeho rozvojové cíle a vzdělávání k dosažení těchto cílů. Pracovník nominovaný jako nástupce má přiřazeny v Development plánu rozvojové cíle případně vzdělávací akce, které mu pomohou tento rozvojový cíl splnit a získat tak požadovanou kompetenci. Součástí je funkcionalita na vyhodnocení těchto Development plánů pomocí hodnotícího formuláře. Zajímavou funkcionalitou je možnost porovnání pracovníků s různými pozicemi ve společnosti a vyhodnocování rozdílů v kompetencích.

Image title

Se SAP SuccessFactors a jeho komponentou Succession & Development tak získáte transparentní a flexibilní nástroj pro management nástupnictví, který pokrývá všechny důležité činnosti v oblasti identifikace talentů, nástupnictví, v rozvoji a vyhodnocení.  


Mohlo by vás zajímat