Analytické nástroje

Analytické nástroje

Co jsou zkratky BI, DWH, BW, BPC, BOBJ, WAD, EPM, GRC? Ve skutečnosti potřebujeme vytvořit sadu analýz nebo reportů.

Vybrat a hlavně dozvědět se, že existuje správný nástroj, zabere spoustu času. Naším cílem je pochopit smysl jednotlivých nástrojů a hlavně do hloubky poznat funkcionalitu a možnosti.
V současné době jich obsahuje SAP portfolio více než 16.

Nhhížet je můžeme z různých úhlů pohledu, ale nejdůležitější je způsob, jakým přistupují k práci s daty. Nicméně každý z nich má své místo při budování architektury Business Intelligence (BI). V určitých aspektech se jednotlivé funkcionality překrývají.


Vizualizace

Šikovným pomocníkem při zpracování a prezentaci dat je bezesporu vizualizace. Tu určitým způsobem pokrývají všechny nástroje. Zásadní rozdíl je ve složitosti jednotlivých metrik, analytik a grafických objektů. K těmto účelům slouží od uživatelsky nejjednoduššího prostředí SAP Lumira Desktop až po pokryčilé techniky v SAP WebIntelligence. Je potřeba vzít v úvahu, že se nejedná o drill down nástroje. Jejich hlavní síla je v agilním přístupu k datům.

Trochu odlišnou roli hraje SAP Design Studio, kde je možné tvořit manažerské dashboardy pro libovolné typy zařízení včetně cockpitů a dashboardů pro mobilní zařízení fungujících na operačních systémech ios, windows a android.


Analýza

Možná trochu zavádějící označení, které poukazuje na sílu nástrojů pomáhat se orientovat v datech a jít do jejich hloubky a délky. Představiteli těchto nástrojů jsou SAP BEx Analyzer, SAP Analysis for Olap nebo SAP Explorer. Samožejmostí je filtrování a drillování reportů přes jejich dimenze a atributy. Některé z nich poskytují i grafický pohled, který je na primitivní úrovni. Proti tomu nabízejí optimalizované postupné dotazy do zdroje dat a také většinou integraci s MS Excel a jsou oblíbené pro oblast finančních reportů a analytiků, kteří prezentují data ve formě tabulek.


Enterprise BI

Prakticky se jedná o platformu, které poskytuje vše výše zmíněné a navíc dodává robustní prostředí pro distribuci výsledných reportů a dashboardů, autorizační koncept, správu performance a centrální napojení na zdrojová data. Špičkou v této oblasti je platforma SAP BusinessObjects (BIP). Řešení je vhodné pro společnosti s větším a velkým počtem koncových uživatelů a samozřejmě i dle počtu reportů a analýz.


Predikce

Rychle se rozvíjející oblast využívající statistické a matematické metody. SAP Predictive Analytics klade důraz na aplikaci těchto metod a cílovou skupinu uživatelů tvoří hlavně datoví analytici. Není bez zajímavosti, že jsou dodávány best practice a příklady aplikací. K těmto nástrojům nabízíme konzultace v oblasti datových analýz, přičemž navrhujeme nejvhodnější způsob využití.


Plánování a forecasting

Je otázka zda tato oblast patří do analytických nástrojů. MIBCON se domnívá, že ano. S našimi zákazníky dlohodobě spolupracujeme a implementuje SAP BI-IP (Integrované plánování) a samozřejmě produkt SAP BPC (Business Planning and Consolidation). Tyto aplikace pokrývají současně oblast reportingu, ale jejich hlavní síla je ve využití plánovacích funkcí, komentářů a spolupráci týmů.


Specifické analytické nástroje

Tato oblast je vlastně aplikací výše zmíněných nástrojů a technik. Patří sem SAP GRC, Fraud management, Promotion management nebo optimalizace zásob.