Řízení firemních rizik (GRC)

Řízení firemních rizik (GRC)

Určitá rizika k podnikání prostě patří. Rozdíl mezi dlouhodobě úspěšnými firmami a těmi ostatními je v tom, jak s riziky pracují.

Zbytečné a nezvládnuté riziko může dříve či později přivést společnost do vážných problémů, pokud ne přímo ke krachu. Přesto mnoho společností řídí rizika pomocí nástrojů, které nebyly pro tento účel navrženy. Jejich interní systém vykazuje mnoho nepřesností, generuje zavádějící závěry i vysoké náklady na údržbu, ale společnosti si to zpravidla neuvědomují. Je typické, že podvody bývají často odhaleny náhodou. Jejich počet přitom neustále roste.

Řešení GRC od společnosti SAP (Governance, Risk, and Compliance) umožňuje řídit a dozorovat životně důležitá rizika společnosti. Jde o vysoce integrovaný přístup k řízení rizik, který zároveň slouží k tomu, aby firma měla přehled o dodržování legislativních či vnitropodnikových pravidel, postupů a předpisů. Z hlediska investorů bývají firmy s implementovaným GRC vnímány jako důvěryhodnější a stabilnější.

My v Mibconu vám pomůžeme SAP GRC „nastavit“ tak, aby ošetřilo konkrétní rizika právě ve vaší společnosti. Díky tomu budete moci:

  • Mít jistotu, že jste ve své firmě skutečně podchytili a minimalizovali rizika
  • Definovat strategii řízení rizik až na úroveň konkrétních aktivit včetně jejich podrobného naplánování a provedení
  • Snížit náklady na manuální kontroly procesy díky jejich automatizaci
  • Zrychlit kontrolní procesy a průběžně zlepšovat jejich výkonnost
  • Skutečně  chránit zdroje vašich příjmů, zisky akcionářů a hodnotu a pověst značky