Hybris Marketing – real time marketing

Hybris Marketing – real time marketing

Technologie, díky které poznáte zákazníka osobněji.

Dobře znát přání a potřeby zákazníků a umět pro ně v pravý okamžik připravit relevantní nabídku, je touhou obchodníků od nepaměti.

Firmy proto sbírají data o jednotlivých zakázkách, získávají co nejvíce osobních informací o klientech a samozřejmě sledují jejich chování v jednotlivých prodejních kanálech.

Tato vzácná data pak analyzují marketingové a prodejní týmy a na jejich základě připravují vhodné prodejní balíčky a kampaně. To je samozřejmě možné při určité míře agregace a rozhodně ne v reálném čase.

Má-li být marketing efektivnější a informační hodnotu ukrytou v získaných datech plně a rychle vytěžit, musí využít specifické nástroje. Nové moderní technologie nás ke splnění tohoto snu obchodníků začínají přibližovat.

Hybris Marketing (cloud, on-premise), jakožto nástroj pro řízení kampaní, tyto ambice bezesporu má. A s nimi i obrovský potenciál. Jeho výhodou je, že pokrývá jednotlivé části marketingového procesu od sběru surových dat, přes jejich konsolidaci a obohacení, až po spuštění kampaně včetně jejího vyhodnocení.

Navíc využívá technologie, které umožňují plnit různé business požadavky, jako je například zvýšení tržeb, a to v krátkých časech.

Kvality Hybris Marketingu jakožto leadera v roce 2017 pro oblast managementu kampaní potvrdila i studie nezávislé společnosti Gartner.

Já ze své osobní zkušenosti vidím mimo jiné velkou výhodu v připraveném konceptu. Tedy v tom, že se nejedná čistě o softwarový nástroj, ale zároveň i o předdefinovaný proces. To umožňuje nasazení do produktivního provozu v řádově několika měsíců. Následně můžete řídit marketing doopravdy podle dat, zkrátka mít plnohodnotný data driven marketing.