Mib:charita v novém

Mib:charita v novém

Koncem roku 2017 jsme změnili koncept pomáhání. A rozdali přes milion. Neziskovky jsme vybírali demokratickou volbou a při konečném výběru tří organizací z devíti předvybraných kandidátů jsme se inspirovali volebním systémem Demokracie 2.1.

V MIBCONu jsme koncem roku 2017 rozhodovali o konceptu společné charity na několik dalších let. Demokraticky jsme hlasovali o způsobu pomáhání a shodli se, že pomáhat pro nás neznamená jen anonymně přispívat, ale také sdílet osobní zkušenosti s lidmi z neziskové organizace. Zároveň jsme chtěli mít možnost výběru mezi různými oblastmi charity. Odhlasovali jsme, že neziskovky budeme společně, jakožto Mibcoňáci, podporovat celkem tři. 

Při konečném výběru konkrétních tří neziskovek z devíti předvybraných kandidátů jsme se inspirovali volebním systémem Demokracie 2.1.

Ke Klíčku, který podporujeme už řadu let, tak přibyly Alzheimer nadační fond, respektive jeho projekt Alzheimer Café, a Loutky v nemocnici.

Mibcoňáci a MIBCON a.s. dohromady těmto třem neziskovkám na konci roku 2017, v rámci „mib:charity day“, darovali 1,18 mil. Kč.

Každá nezisková organizace měla v rámci hlasování svého "ambasadora", který Mibcoňákům představil její působení, ze svého osobního pohledu. A tady jsou naše medailonky:

Image title

Loutky v nemocnici (Honza Holík)

Do minulého roku jsem nevěnoval pozornost loutkám ani klaunům v nemocnici. Znal jsem je maximálně ze zpráv anebo z nějakých českých filmů. Vše se změnilo minulý rok, kdy jsem se svou dcerou trávil skoro měsíc v nemocnici v Motole. Dá se říci, že podle nich Sára měřila čas, protože přicházeli jednou týdně, v úterý odpoledne, a bylo to vytržení ze všedních dní. Po jejich příchodu na pokoj nastalo ticho v očekávání, co se bude dít. Já se tiše modlil, abych nemusel zpívat, protože by jejich umělecký počin měl krátkou životnost. Po jejich odchodu byly oči dětí i unavených rodičů rozzářené. Já osobně obdivoval to, že vejdou do pokoje, kde jsou děti na kapačkách, nervózní rodiče, a s úsměvem na tváři začnou hrát divadlo nebo zpívat. Na konci dají ještě dětem dárek.

www.loutkyvnemocnici.cz

Image title

Alzheimer Café (Zuzka Opletalová)

Možná jste to v blízkém okolí taky zažili. Z energické babičky, která ještě před pár lety na dvorku jakožto bývalá Sokolka skákala přes švihadlo, se najednou stává někdo jiný. Rodina se stará, jakkoliv je to vyčerpávající a frustrující. Alzheimer je nezvratná nemoc, která z člověka navzdory dobré tělesné kondici nakonec udělá nehybné tělo bez duše, odkázané na lůžko a umělou výživu. Alzheimer nadační fond pomáhá najít lék, a také podporuje zájem mladých lékařů a dalších odborníků o tuto stále rozšířenější chorobu. Darované peníze fond využije především na Alzheimer Café – pravidelná setkání pro členy rodin, kterým do života nemoc vstoupila. Dostanou tam odbornou radu, a v neposlední řadě mohou sdílet své pocity. Alzheimer totiž postupně ničí nejenom nemocného člověka, ale dlouhodobou frustrací a beznadějí i jeho nejbližší rodinu.

www.alzheimernf.cz

Image title

Dětský hospic Klíček (Ondra Dědina)

S Nadačním fondem Klíček Mibcoňáci společně prošli již hezkou řadu let. Ač téma dětského hospice může někomu znít poněkud depresivně, je pak velké překvapení kolik úsměvů můžete v Klíčku potkat. Jsou to úsměvy jak dětí, tak jejich rodičů, kterým Klíček pomáhá v nelehkých chvílích. Ať už se jedná o pomoc materiální či jen psychologickou, pořádání táborů či ubytování v Motolské nemocnici, MIBCON byl v posledních osmi letech jedním z hlavních dárců, díky kterým se tyto činnosti mohly dít. A dárcem zůstáváme i nadále.

www.klicek.org/hospic

Kromě těchto tří neziskových organizací dlouhodobě podporujeme i další oblasti, které považujeme za důležité. Například sport, nebo také regiony, už dlouhodobě konkrétně Ústeckou komunitní nadaci, jejímž posláním je zlepšování podmínek života v okresech Děčín, Litoměřice, Teplice a Ústí nad Labem.