mib:CLM

mib:CLM

mib:CLM je Contract Life-time Management řešení pro automatizovanou správu životního cyklu smluv. Nyní je tu i pro vaši firmu.

Propojujeme světy vašeho nákupu, prodeje a právního oddělení do jednoho kooperujícího celku.

Řešení mib:CLM přináší lepší ochranu vašeho podnikání, investic a současných i budoucích zisků. Získáte ucelený a průběžný přehled o vašich smluvních dohodách v návaznosti na realizované obchodní transakce. Zásadním způsobem zrychlíte a zpřehledníte proces tvroby a připomínkování smluv. Budete mít jistotu, že smlouva vzniká v souladu s vašimi interními předpisy.


Image title


Co našim klientům přináší implementace mib:CLM:

 • přehled o uzavřených smlouvách a vztazích k obchodním partnerům,
 • shoda s předpisy a nařízeními,
 • snížení dodavatelsko-odběratelských rizik,
 • kontrola dodržování smluvních ujednání a zamezení finančním ztrátám,
 • redukce času tráveného při tvrobě smlouvy,
 • zajištění kontinuity uzavřených smluv (hlídání expirace),
 • snížení nákladů na audit,
 • rychlejší uzavření smluv + centralizované úložiště,
 • kontrolování podmínek a nastavení procesů v SAP,
 • zamezení přístupu nepovolaných osob k citlivým informacím. 

mib:CLM pokrývá celý životní cyklus smluv:


Image title

 • Žádost - shromáždění podkladů, definice s nimi souvisejících procesů.
 • Příprava - příprava obsahu, atributů, referencí na doklady v IS AP.
 • Vyjednávání a autorizace - připomínkování obsahu smlouvy a jejích atributů/dat.
 • Schvalování - napříč společností a všemi smluvními stranami.
 • Realizace - aktivace smlouvy, vč. dat platnosti a účinnosti. Nastavení specifických procesů souvisejících se smlouvou.
 • Sledování změn a dodržování smlouvy - systém audituje změny na aktivních smlouvách. Dle nastavení kontroluje dodržování obchodních procesů. Eviduje zásahy konkrétních uživatelů.
 • Obnova/Rozšíření - možnost nahrazení či prolongace smlouvy. Tvorba navazujících dokumentů, například dodatků apod.
 • Ukončení/Výpověď - způsoby ukončení či výpovědi smlouvy je možné předdefinovat a následně automaticky realizovat.

Chytrá smlouva ochrání vaše podnikání


Chytrá smlouva 

 • Automatizované procesy vás provedou například celým zpracováním (přípravou) smlouvy, informují účastníky o postupu; automatické ukončení nebo výzva k prolongaci; automatická kontrola dodržování nastavených byznysových pravidel; možnost automatických kontrol proti aktuálně realizovaným obchodním transakcím v SAP.

Ochrana podnikání

 • Díky propojení se SAP kontrolujeme dodržování obchodních podmínek - pomáháme tak snížit dodavatelská a odběratelská rizika. Můžete používat šablony smluv přednastavené vašim právním oddělením. Možnost změn je nastavitelná a všechny změny jsou evidovány. Auditní i kontrolní oddělení má přehled o jedné smlouvě v detailu i o stavu všech smluv napříč společností.

Flexibilita

 • Široké možnosti zákaznického přizpůsobení zahrnují šablony dokumentů, ále oblastí schvalování/připomínkování, autorizací, screeningu/scoringu, interakcí s okolními systémy, atp. Flexibilní architektura umožňuje nasadit a provozovat řešení v jakémkoliv průmyslovém odvětví. Využíváme moderní technologie rovněž v uživatelském rozhraní (UI/UX), aplikace je tak dostupná z libovolného zařízení.

Compliance

 • U každé smlouvy je možnost volby úrovně utajení. Ke smlouvě tak má přístup pouze ten, kdo disponuje odpovídajícími oprávněními. 360° pohled na smlouvu vám nabídne ucelený pohled na související informace a doklady. Řešení podporuje propojení s ARES či Veřejným registrem smluv ministerstva vnitra (ISRS). Zároveň počítá s napojením na interní či externí Riskový systém. Smlouvy můžete redigovat. 

 Týmová spolupráce

 • Naši zákazníci oceňují, že oproti dřívějšku tráví při tvorbě a připomínkování smluv méně času, a to díky kompletní digitalizaci. Automaticky rozlišujeme a řídíme, který zaměstnanec má doplnit konkrétní informace. Jak schvalování, připomínkování a další týmové procesy postupují, ukazuje přehledné grafické zobrazení workflow. Pohled na spolupráci všech účastníků vizualizujeme a přehledně uchováváme pro potřeby manažera smlouvy a auditorů. 

Kompletní produktový list, včetně seznamu funkcionalit, si můžete stáhnout zde:

 MIB_CLM_Produktový list.pdf


Pokud vás řešení mib:CLM zaujalo a uvítáte další informace, zanechte nám na sebe kontakt a my se vám ozveme: