Odborníci nemusejí z regionů odcházet do Prahy a Brna

Odborníci nemusejí z regionů odcházet do Prahy a Brna

Vývojové centrum v Děčíně provozujeme již třetím rokem.

Ústecký kraj si jen málokdo spojuje s progresivními IT firmami. Velký hlad po IT odbornících ale přiměl firmy vybočit ze zajetých kolejí a hledat jiné způsoby, jak oslovit potenciální posily pro svou firmu. MIBCON a.s. již třetím rokem provozuje úspěšné vývojové centrum v Děčíně.

Šance pro vystudované techniky v regionu

Vývojové centrum "mib:lab" v Děčíně spolupracuje především s absolventy a studenty technických škol, zejména ČVUT, která zde má dvě fakulty – Fakultu dopravní a Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou. Lidem, kteří mají zájem naučit se nejmodernější technologie, nabízí možnost vzdělávat se a posléze se zapojit do práce na projektech pod vedením zkušených specialistů.

Společnost MIBCON také v minulých dnech podepsala spolupráci s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, kde se kromě přednáškové činnosti budou odborníci z MIBCONu podílet i na vedení bakalářských prací.

„Naši absolventi jsou opravdu žádaní – v regionu i mimo něj. Velmi nás těší, že se nám v Děčíně podařilo obnovit inženýrské studium, takže studenti neodcházejí za vyšším vzděláním jinam a je větší šance, že v regionu zůstanou,“ podotkl k tomu emeritní rektor ČVUT Petr Konvalinka.

„V Děčíně skvěle funguje spolupráce s městem i s krajem, s Hospodářskou komorou, i s některými společnostmi, a tak společně přispíváme na poli vzdělání k revitalizaci tohoto regionu. Spolupracujeme i se středními školami, kde aktivně podporujeme zájem studentů o technické obory,“ dodává Petr Konvalinka.

Konkrétní projekty, konkrétní výsledky

Lidé, kteří vývojovým centrem "mib:lab" v Děčíně prošli, se již zapojili do několika projektů. Šlo například o nová ICT řešení pro řízení projektů a lidských zdrojů, nebo systém pro řízení smluv. „Jedná se o zcela jedinečné a uživatelsky dostupné systémy pro zjednodušení obsluhy základních procesů v řízení projektů a smluv,“ říká Jan Holík, šéf strategie MIBCON a.s., který se narodil v Děčíně. „Systémy disponují novou koncepcí, službami a nejnovějšími špičkovými technologiemi. V souvislosti s konkrétními projekty vznikají i nová pracovní místa.“


Projekt "Vývojové centrum v Děčíně" realizuje společnost MIBCON v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a je spolufinancován Evropským fondem pro regionální rozvoj a Ministerstvem průmyslu a obchodu.


Image title


Evropský fond pro regionální rozvoj

Program podpory: Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) – ICT a sdílené služby

Název projektu: Vývojové centrum Děčín

Číslo:     CZ.01.4.04/0.0/0.0/15_005/0003833