Plánování v době datové exploze

Plánování v době datové exploze

Datovou explozi naplánovat nemůžeme, můžeme ji ale pomocí plánovacích nástrojů dostat pod kontrolu. To si ovšem žádá změnu paradigmatu i nové nástroje. Jak se s těmito zásadními změnami vyrovnal SAP se dozvíte v rozhovoru s Vladimírem Štefaňákem.

Co opravdu nového přináší nová strategii SAPu v oblasti plánování a forecastingu? 

Bývá uváděno, že v posledních třech letech bylo na této planetě vygenerováno více dat než za celou historii předtím. Právě z důvodu nárůstu dostupných dat je třeba změnit přístup k nim, začít je reálně využívat a také změnit technologii. V oblasti plánování a forecastingu se zformovaly dva trendy řešení BI, které jsou páteří strategické odpovědi ze strany SAPu. Prvním z nich je big data a využití in-memory computingu, což je trend, který přináší možnost zpracovávat a využívat obrovské množství dat, a současně on-line reagovat na změny.

Druhým trendem je rozvoj cloud služeb, tedy aplikací, které lze využívat jednoduše a bez lokální instalace. Nejčastěji se tak děje prostřednictvím webového prohlížeče a z různých typů zařízení (PC, mobil, tablet).

Nová SAPí architektura je právě o využití těchto dvou trendů a jejich začlenění do celkového řešení pro oblast plánování.

Jak vypadá nová architektura plánovacího řešení?

Základem celé plánovací architektury je opět řešení SAP Business Planning and Consolidation – tedy otevřené prostředí pro tvorbu plánovacích a konsolidačních modelů. Hlavním klientským nástrojem pro zadávání a zobrazení dat SAP BPC zůstává MS Excel. Toto rozhraní je navíc doplněné o nový nástroj Cloud for Planning.

Databázovým srdcem nové architektury je řešení SAP HANA, tedy in-memory databáze, umožňující extrémně rychlou práci s daty. Přichází ve dvou variantách řešení: a) jako plánovací systém integrovaný s datovým skladem (SAP BPC + Netweaver BI on HANA) nebo b) plánovací system integrovaný s primárním systémem (SAP BPC + S/4 HANA).

Jaký je mezi nimi rozdíl?

V první variantě je plánovací systém řešený jako nadstavba datového skladu. Oproti původní architektuře je zde však možné využívat přímo standardní objekty datového skladu – tedy například získat z controllingu přímo seznam středisek, včetně organizační struktury, a využít je okamžitě k plánování. Navíc je k dispozici tzv. planning kit, tedy podpora plánovacích funkcí v jádru databáze HANA.

V druhé variantě je plánovací rozhraní dostupné dokonce na úrovni SAP ERP, přímo v rámci standardního rozhraní.

Změní se nějak Plánovací rozhraní, které bylo tradičně používáno jako doplněk MS Excelu?

Primárním rozhraním pro plánování je opět MS Excel, doznal však několika zásadních úprav. Nový EPM klient umožňuje používat reporty z oblasti plánování a současně se připojovat ke všem běžným objektům SAP Netweaver BI. Konkrétně byly do nového EPM klienta převedeny všechny funkcionality Business Objects Analysis for Office. Nově tedy můžete v rámci EPM klienta používat i standardní reporty založené na libovolném z vašich existujících dotazů v datovém skladu, zobrazující např. pouze data skutečnosti.

Celé plánovací řešení je dále doplněné zcela novou komponentou pod názvem Cloud for Planning, které umožňuje plánovací modely poskytovat formou Cloud aplikace, která je dostupná také na mobilních zařízeních.

Přináší Cloud for Planning opravdu něco nového?

Jde o otevřenou plánovací platformu s možností jednoduché tvorby plánovacích modelu. Hlavní důraz byl však při jejím vývoji kladen na reálnou práci uživatele při tvorbě plánu. Uživatel totiž potřebuje často komunikovat a sdílet jednotlivé části plánu se svými kolegy. Dnes je pro tuto oblast běžný postup poslání e-mailu s kopií obrazovky nebo s přiloženým souborem MS Excel. V rámci Cloud for Planning je celá komunikace vedena přímo v rámci prostředí – tedy k jakékoli obrazovce si lze jednoduše vyžádat komentář kolegy, případně také schválení nadřízeného. Daná osoba může dostat oznámení na libovolné zařízení včetně tabletu nebo mobilního telefonu a přímo odpovědět – podobně jako v běžně používaných aplikacích pro on-line chat. Cloud for Planning jde však dál – umožňuje uživateli vytvářet jednoduše vlastní vizualizace, grafy a na nich prezentovat své poznatky. Každý takto vytvořený výstup lze přímo sdílet se všemi uživateli v rámci platformy Cloud for Planning.

Znamená Cloud for Planning odklon SAPu od platformy BPC ?

Cloud for Planning je primárně orientován na oblast sběru dat v rámci plánování a vzájemné komunikace nad takto vytvořenými čísly. Cloud for Planning umožňuje replikovat plánovací model z BPC do prostředí cloudu a po základním sběru dat převést data zpět. Přitom v rámci vstupních formulářů Cloud for Planing lze používat pouze základní matematické funkce, a tedy nelze vytvářet komplexní vstupní formuláře, kombinující např. víceletou historii s vstupním rozhraním pro plán. Cloud for Planning lze proto velmi dobře využít v oblastech vyžadujících sběr jednoduché struktury plánu od velké skupiny uživatelů, a současně jej použít jako komunikační platformu. Pro složitější plánovací modely, vstupní formuláře s výpočty či alokačními a konsolidačními postupy je k dispozici SAP Business Planning and Consolidation jako primární plánovací platforma.

Image title

Architektura reportingu a plánování