Privátní cloud

Privátní cloud

Naše služby dodají přidanou hodnotu vašim systémům.

IT manažeři obvykle čelí proti sobě jdoucím požadavkům vrcholového managementu a vlastníků. Na jedné straně mají udržovat provoz infrastruktury na potřebné úrovni. Na straně druhé mají snižovat provozní a investiční náklady. Jak se vypořádat s těmito protichůdnými požadavky nám ukazuje praxe a současné trendy v podobě outsourcingu služeb a virtualizace v prostředí cloudů.

Mibcon na základě těchto trendů a požadavků svých zákazníků připravil službu mib:HOSTING, kterou již několik let úspěšně poskytuje v podobě outsourcingu vybraných IT služeb a provozu SAP ERP v hostovaném prostření privátního cloudu. Významným přínosem je eliminace šedých zón odpovědností dodavatelů tím, že mib:HOSTING pokrývá prostřednictvím jediné smlouvy se zákazníkem všechny své složky – od poskytování a správy výpočetního výkonu, přes podporu Báze SAP až k aplikační podpoře SAP.

Image title

Co obnáší mib:HOSTING

 • Privátní cloud - Pronájem dedikovaného výpočetního výkonu. Výpočetní výkon je výhradně určen pouze pro potřeby konkrétního zákazníka a není využíván /není sdílen s/ ostatními zákazníky.
 • Škálovatelnost - bez přerušení provozu je podle potřeby zákazníka navyšován výpočetní výkon a diskové kapacity
 • Geocluster - je tvořen bloky výpočetního výkonu a dvěma diskovými poli umístěnými po jednom v geograficky oddělených a vzájemně propojených datových centrech
 • Backup - kompletní zálohování je prováděno do samostatného diskového pole a denní kopie těchto záloh jsou navíc ukládány na přenosná média a uchovávány v trezorech, případně zasílány zákazníkům
 • Monitoring prostředí cloudu – všechny komponenty cloudu (infrastruktura, jednotlivých virtuálních servery, ..) jsou trvale monitorovány
 • Proaktivní monitoring SAP systémů - důležité parametry SAP systémů jsou monitorovány a v případě potřeby operativně korigovány
 • Profylaxe SAP systémů - pravidelná kontrola SAP systémů, včetně manuálního vyhodnocování sledovaných parametrů, aktualizace SAP kernel, aplikace bezpečnostních NOTEs.
 • Podpora Báze SAP - správa databází (všechny databáze včetně SAP HANA), aplikace NOTEs, kopie systémů, instalace LCP, řešení incidentů
 • Aplikační podpora SAP - podpora klíčových uživatelů jednotlivých funkčních modulů
 • Helpdesk - služby helpdesku v režimu 24/7

mib:HOSTING – přínosy

 • Optimalizace nákladů na provoz IT
 • Využívání IT infrastruktury bez investic (OPEX)
 • Škálovatelnost výpočetního výkonu
 • Eliminaci starostí s morálním stárnutím technologií
 • Minimalizace nákladů na personálního zajištění provozu
 • Eliminace investic a snížení nákladů na vlastní IT nfrastruktury
 • Vysoká dostupnost SAP systémů a eliminace HW rizik
 • Rychlá reakce na systémové i uživatelské požadavky
 • Jeden dodavatel

V případě rozhodování o investicích do pořízení nového HW nebo využívání hostingových služeb, je dobré vzít do úvahy také veškeré provozní náklady vlastního IT, jako jsou spotřeba el. energie nebo personální náklady. Ukazuje se, že mají nemalý podíl – řádově 20 % – na IT nákladech tvoří právě spotřeba el. energie pro provoz a chlazení.

Vlastní náklady na pořízení HW tvoří řádově jen cca 30 % z TCO.